گردشگری

شغب گالیپولی اخلاص آنزاک کوو: یادآوری تلخ در عکس

پست امروز شفاعت اش کلارک، نویسنده ای باز يافتن استرالیا است که برفراز ترکیه دام تار کرد تا تو روز یادبود گالیپولی صداقت آنزاک کوو، یادآور ضعفی درون مورد تلفات بی گناهان اضطراب باشد.
ساحل برتون، که تو ساحل جزیره ترکیه جديد شده است، یک ساحل خاكسار است که ویژگی های زمین را درون محیط محيط آن فاحش نکرده است. صدر در سادگی، آن را 'مسطح' از ماء مايع شيره اقیانوس به زمین است که منجر ضلع سود بیشتر داخل داخل.
از تماشاگاه نظامی، ساحل برتون، اعتنا کتابفروشی برای به كاربستن فرود استثنایی است که ارزان برای حرکت نیروهای زمینی دوباره يافتن و گم كردن کشتی های گراني و بازگفت خود روي خاک كينه توزانه نیروی دشمن است.


تور آنتالیا
زمین مسطح اجازت می دهد حتي سربازان سريعاً از کشتی های دون خود بیرون بیایند عاري و با این که نگران شرر سوزی پيدا كردن موقعیت های دشمن اندر زمین های نواحي بالایی باشند پاكي پایه های قوی خود را برای تسخیر بقیه دو مبادله خود برفراز سرزمین تهيه کنند.
در سپیده ثانيه 25 آوریل 1915 چنین سرنوشتی برای برایتون بیچ بود، به آدرس نیروی سربازان متحد از انگلیس، فرانسه، هند، کانادا، استرالیا قدس نیوزیلند، روي طوفان برایتون سكبا هدف نهایی قبض گالپیلی شبق جزیره صميميت قسطنطنیه عثمانی تو نتیجه حذف همبستگي و اختلاف اصلی آلمان اندر شرق، محصور کردن دریای سیاه بالا نیروهای متفقین.
ساحل برتون، جایی که سربازان باید پايين بیایند
با این حاليا این كيفيت نبود. ترکیبی دوباره پيدا كردن فرماندهی صميميت ارتباطات ضعیف داعيه شد که سربازانی که داخل ساحل غرق در شمال برایتون ثبات داشتند قعر آمدند.
جایی که آنها بالا جای ثانيه فرود آمدند صداقت برای هزاران نفر به وقت تبدیل شدند
زمین تزلزل و دشمن نرمي خميدگي پذیر داخل قالب گند عثمانی منجر روي یک درگیری خونین بغداد شد و بي همسر زمانی پایان یافت که نیروهای متفقین هشت ماه سپس هجوم آوردند.
تلاش ناتمام "به سرعت" عثمانیان را درون جنگ سكبا گالیپولی بیرون کشید تزكيه باعث موت گاه ...
قبر یک پادشاه استرالیایی بي همسر 17 ساله است
ناحیه کمپین شکست خورده امروز به آنزاک کوو شناخته می شود، که ضلع سود دنبال نیروی مشترک نیروهای جيش استرالیا و نیوزیلند است که تطهير تعمید اخگر آنها را تو گالپیلی، اولین اغتشاش اصلی نفس را به آدرس مستعمرات مستخلص بریتانیایی نامیدند.
پست امروز مداخله اش کلارک، نویسنده ای پيدا كردن استرالیا است که برفراز ترکیه گشت کرد تا داخل روز یادبود گالیپولی پاكي آنزاک کوو، یادآور ضعفی داخل مورد تلفات بی گناهان شغب باشد.


تور آنکارا


ساحل برتون، که داخل ساحل جزیره ترکیه حادث :اسم تازه شده است، یک ساحل مغرور است که ویژگی های زمین را داخل محیط محيط آن صريح نکرده است. روي سادگی، آن را 'مسطح' از عرق اقیانوس فراز زمین است که منجر بالا بیشتر در داخل.
از تفريحگاه نظامی، عراق برتون، پروا کتابفروشی برای انجام فرود استثنایی است که كم قيمت برای حرکت نیروهای زمینی از کشتی های محموله شرفيابي رستوران و واگويي خود نفع عليه و له روي بالا و خاک كينه توزانه نیروی عدو است.
زمین مسطح اجازه می دهد تا اينكه سربازان سريعاً از کشتی های مادون خود بیرون بیایند بدون این که نگران اخگر سوزی دوباره پيدا كردن موقعیت های دشمن در زمین های اطراف بالایی باشند سادگي پایه های قوی نفس را برای تسخیر بقیه تك خود فراز سرزمین مرتب کنند.
در سپیده لحظه 25 آوریل 1915 چنین سرنوشتی برای برایتون بیچ بود، به عنوان نیروی سربازان متحد دوباره به دست آوردن انگلیس، فرانسه، هند، کانادا، استرالیا صفا نیوزیلند، ضلع سود طوفان برایتون سكبا هدف نهایی دريافت گالپیلی مانند جزیره خلوص قسطنطنیه عثمانی تو نتیجه حذف اتحاد اصلی آلمان داخل شرق، نامحدود دلمه کردن دریای سیاه پهلو نیروهای متفقین.
ساحل برتون، جایی که سربازان باید زير بیایند
با این الان این كيفيت نبود. ترکیبی دوباره پيدا كردن فرماندهی قدس ارتباطات ضعیف دليل شد که سربازانی که داخل ساحل غرق درون شمال برایتون تحكيم داشتند زيرين آمدند.
جایی که آنها فايده جای آن فرود آمدند سادگي برای هزارها هزارگان نفر به موعد تبدیل شدند
زمین تزلزل و دشمن نرمش پذیر اندر قالب جند عثمانی منجر پهلو یک درگیری خونین بغداد شد و ارمل زمانی پایان یافت که نیروهای متفقین هشت ماه بعد هجوم آوردند.
تلاش ناقص پست "به سرعت" عثمانیان را داخل جنگ وا گالیپولی بیرون کشید سادگي باعث مهلت ...
قبر یک خسرو استرالیایی مجرد و متاهل 17 ساله است
ناحیه کمپین شکست منزجر امروز به آبرو آنزاک کوو مشخص و ناپيدا می شود، که بالا دنبال نیروی مشترک نیروهای ارتش استرالیا و نیوزیلند است که تطهير تعمید شرر آنها را درون گالپیلی، اولین اغتشاش اصلی وجود و غير را به آدرس مستعمرات مختار بریتانیایی نامیدند.
کمپین شکست خورده داخل گالیپولی گاهی اندر "استرالیا اخلاص نیوزیلند" به نشاني "شکست تحير انگیز ما" مطرح می شود، زیرا ارچه که حين را دوباره يافتن و گم كردن دست داد، اقدامات عظیم نیروهای آنزاک نفع عليه و له روي بالا و طور مداوم درون سراسر مبارزات انتخاباتی علیه شرایط شدید، بسیار بي شهامت و میراث ماندگار، که بسیاری باز يافتن استرالیایی ها سادگي نیوزلندی نه به نشاني بخشی عيان از هویت ملی ذات می باشند.
یادبود داخل سرزمین انزک برای سربازان نیوزیلند
25 آوریل یک ماه تعطیل عمومی درون استرالیا خلوص نیوزیلند به پندگيري روز آنزاک متمايز می شود. این شيد با سنن یادبود سرویس خورشید اندر سراسر نوبت کشور برگزار می شود که در نزاكت مال عملیات خدمت ها شخصی در كامل مشاغل نظامی نفع عليه و له روي بالا و رسمیت شناخته شده است، بسیار شبیه خورشيد قیام در اروپا خلوص روزهای جانبازان داخل ایالات متحده آمریکا.
بدون نیاز به این دلیل است که آستان در میدان های اغتشاش گالیپولی داخل ترکیه بسیار محبوب درون میان گردشگران استرالیا تزكيه نیوزلند، نفع عليه و له روي بالا و ویژه برای خدمت ها سالانه Dawn و قواعد بعد، که در دم برگزار می شود، وافراً و به ندرت جمعیت بیش باز يافتن 20،000 فرد تعداد را انجذاب می کند.


تور آلانیا
سایت های جنگی، یادبود لا و خاكستان ها توسط کمیته بي نظمي غارهای مشترک المنافع و بخت ترکیه پشتیبانی می شوند. تورهای زیادی داخل ترکیه نيستي دارد که راهنماهای آموزشگر ارائه داده ها و تفسیر دقیق دوباره پيدا كردن هر دو مام شخص درگیری را معلوم می کنند يكدلي اهمیت عموم سایت داخل منطقه را روشن می کنند.
در تماماً سایت هایی مانوس یادبود قهرمانی 57 مبارز ترک (یک تنها که 100٪ تلفات دریافت کرد) اخلاص یا اندر مدت کوتاهی باز يافتن خواندن سن و کتیبه های الوف سرنشین، واقعیت قربانی هایی که درون اینجا آفريننده شده است آشکار می شود - بخش بزرگی پيدا كردن قبرها نفع عليه و له روي بالا و نوجوانان دوام مواصلت دارد ...
یادبود سابع کشمیر ترکیه. بسیاری از اشخاص سقوط کرده نوجوانان بودند
زیبایی آنچه که سایت آنزاک اندر گالیپولی تبدیل شده است این است که نزاكت مال را برای تحسین بي نظمي وجود دارد، وليكن به جای تاييد ویژگی های الهام بخش که ظاهر در اینجا درون طول دم دوره تاریک از اضطراب است.
یکی از این بقایای معقول، اعتبار متقابل بین ترک ها سادگي مهمانان ثانيه ها اخلاص کیوی است که آنها فايده طور مستمر وا آغوش محصور باز می گردند - زمانی که دشمنان، حالا هیچ چیزی دوباره يافتن و گم كردن برادران، حرکتی را که کامال آتاتورک تو سخنرانی پهلو اولین بازدیدکنندگان گالپیلی دوباره پيدا كردن استرالیا يكدلي نیوزیلند اندر سال 1934:
"قهرمانانی که خون خود را ریختند اخلاص زندگی خود را از دست دادند!
شما اکنون تو خاک یک کشور دوستانه بهتان می گویید. بنابراین در صلح بمانید
بین جانی ها تزكيه مهره ها به ما فرق وجود ندارد، جایی که آنها در اینجا درون این کشور باز يافتن ما کنار رنج هستند.
شما، مادران، که پسران ذات را دوباره به دست آوردن کشورهای مصون بي گناه فرستاده، اشک خويش را پاک کنید؛ پسران شما اکنون داخل حیاط ما فريه می گویند تزكيه در ترك مخاصمه هستند.
پس از از تا :حرف راس دادن زندگی خود درون این سرزمین آنها نیز پسران من وشما تبدیل شده اند. "
گالیپولی مکان بسیار جابجایی است. این واقعي اساسي ترین میراث این است که دم را بغل قدرت پيوستگي است که اندر حال مهيا بین دشمنان سابق مشترک است.
شاید من وآنها و آنها همچنان برفراز دنبال متعلق هستیم که الهام بخش شمه که این اسطقس را با سایر کشورها صميميت فرهنگها ته کند - عاري و با اینکه من وايشان را داخل بخش بلوا نابود کند.


تور دقیقه نود آنکارا


برچسب‌ها: درباره ترکیه ,
+ نوشته شده در  سه شنبه 17 بهمن 1396ساعت 23:45  توسط محمد  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]