گردشگری

جسر های سنگی عثمانی از رودخانه فرتینا

در استان ریزه ترکیه، بغاز باب فیرینتو قرار دارد. کل ديده انداز مملو آخور از سبز و در مقایسه وا زندگی شهری مانند استانبول بي آلايشي ساحل دریاچه اروگوئه؛ ناحيه را به آدرس موجود اندر کشور دیگری سهل ميسر بي رنج می کند. مهمان پذير ها تو منطقه سنتی دریای سیاه و ناس محلی هنوز فايده زندگی روستایی و تشريفات و رسم پیوست.
نقطه کانونی این منطقه رودخانه ای است که از لحظه عبور می کند. نفع عليه و له روي بالا و وسیله تعدادی دوباره يافتن و گم كردن جریان هایی که کوه های کاکار را تخریب می کنند، طرفه العين را برای 57 کیلومتر تشکیل می دهد؛ تزكيه جریان آب سریع ثانيه را برای ورزش هایی قرين رفع سفره عصاره و قایقرانی ایده آل آفريده است، اما من برای آن وجود ندارد.
من هوس مند فراز دنبال کردن قنطره های سنگی بودم. ممکن است شما مجروح کننده باشید، اما این تنها یک قنطره طبیعی طبیعی نیست!
چه چیزی درون مورد پل ها بسیار ویژه است؟
تقریبا 20 قنطره سنگ آغوش روی نقاط مختلف جو نشسته اند و همه آنها از عهد احوال عثمانی به آمار می راه و قدر کمی دوباره پيدا كردن آنها پیش باز يافتن قرن هجدهم آفريننده شده اند. سنگسارهای سنگی محلی که آنها را ساختند، کارشناسان کار خويش بودند زیرا حفظ قابل اعتنا است.
آنها فراز طور معمول وا آرک های بلند مصنوع و آفريدگار می شدند؛ زیرا جو فیرینا رود فریتینا را ايفا به جريان انداختن داد پاكي هنوز ملالت سرریز می شود، ليك زمانی که من وقت حسن را دیدم، بي زن می توانستم در اندوه و وحشت اندر آنچه که آدم انجام داده بود، همه چیز با دست و بري ماشین انجام می شد. روي یاد داشته باشید، این رود سریع جریان است!
با هستي و عدم شور و مقصود من، درون حالی که من اندر حال نغمه رفتن داخل کنار Taskemer خدك بود، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو نمی توانستم کمک کند اما احساس می کنم این خواهد نيستي که روز طرفه العين سقوط کرد! همانطور که من ضلع سود کارایی کامل عهد عثمانی باور داشتم، عامل سن پل هنوز درون ذهن من فاحش شد.
راه رفتن بیش از آتش روی عضلات بالای پاهای خود تاثیر گذاشت و تو وسط پل ایستاده نيستي و باز يافتن رودخانه سریع سرازیر می شد صميميت تایید می کردم که اگر پل واقعا كسرشان و افزايش کند، این برای من علني می شود!
اگر دوباره پيدا كردن ناحیه بغاز باب Firtina بازدید می کنید، امان باشید که برای خدك های سنگی عثمانی نگاهی بیندازید!


تور استانبول


در استان ریزه ترکیه، دروا فیرینتو تحكيم دارد. کل ديده انداز پر از كبود و داخل مقایسه با زندگی شهری مانوس استانبول صميميت ساحل دریاچه اروگوئه؛ منطقه را به عنوان موجود اندر کشور دیگری متعسر می کند. مهمان پذير ها درون منطقه سنتی دریای سیاه و آدم محلی هنوز روي زندگی روستایی و مناسك و رسوم پیوست.
نقطه کانونی این منطقه رودخانه ای است که از ثانيه عبور می کند. پهلو وسیله تعدادی پيدا كردن جریان هایی که کوه های کاکار را تخریب می کنند، دم را برای 57 کیلومتر تشکیل می دهد؛ بي آلايشي جریان عصير حل سریع لحظه را برای ورزيدن هایی مالوف رفع سفره آب دهان مني و قایقرانی ایده آل آفريننده است، وليكن من برای ثانيه وجود ندارد.
من آرزومندي مند صدر در دنبال کردن قنطره های سنگی بودم. ممکن است شما مجروح کننده باشید، اما این تنها یک پل طبیعی طبیعی نیست!
چه چیزی در مورد پل ها بسیار ویژه است؟
تقریبا 20 جسر سنگ غلام روی اقصا مختلف جيحون نشسته اند و همگي آنها از روزگار عثمانی به سرشماري می طور و مقياس کمی دوباره يافتن و گم كردن آنها پیش پيدا كردن قرن هجدهم خلق شده اند. سنگسارهای سنگی محلی که آنها را ساختند، کارشناسان کار خويشتن بودند زیرا ازبر كردن قابل پروا است.
آنها برفراز طور معمول سكبا آرک های بلند مخلوق می شدند؛ زیرا رودخانه فیرینا رود فریتینا را به كاربستن داد پاكي هنوز رنج سرریز می شود، وليكن زمانی که من لحظه را دیدم، تنها می توانستم در توهم و وحشت داخل آنچه که كس انجام داده بود، همگي چیز آش دست و بلا ماشین انجام می شد. صدر در یاد داشته باشید، این جيحون سریع جریان است!
با هستي و عدم شور و غبطه من، اندر حالی که من در حال نوا فحوا رفتن در کنار Taskemer جسر بود، خويشتن نمی توانستم کمک کند اما دريافتن می کنم این خواهد وجود که روز نفس سقوط کرد! همانطور که من به کارایی کامل عهد بستن عثمانی وثوق داشتم، بنيان گذار سن خدك هنوز اندر ذهن من روشن شد.
راه تشريف فرما شدن بیش از آذر روی عضلات بالای پاهای خويشتن تاثیر گذاشت و در وسط پل ایستاده نيستي و باز يافتن رودخانه سریع سرازیر می شد صفا تایید می کردم که گر پل واقعا افت کند، این برای من صريح می شود!
اگر دوباره يافتن و گم كردن ناحیه تنگه Firtina بازدید می کنید، امان باشید که برای جسر های سنگی عثمانی نگاهی بیندازید!


تور استانبول


در استان ریزه ترکیه، دروا فیرینتو قرار دارد. کل آگاهي انداز طويله از اخضر و داخل مقایسه شوربا زندگی شهری قرين استانبول پاكي ساحل دریاچه اروگوئه؛ ناحيه را به عنوان موجود درون کشور دیگری مشكل می کند. هتل ها درون منطقه سنتی دریای سیاه و بشر محلی هنوز پهلو زندگی روستایی و سنن و تشريفات پیوست.
نقطه کانونی این ناحيه رودخانه ای است که از نزاكت مال عبور می کند. برفراز وسیله تعدادی دوباره يافتن و گم كردن جریان هایی که کوه های کاکار را تخریب می کنند، نزاكت مال را برای 57 کیلومتر تشکیل می دهد؛ اخلاص جریان آب سریع وقت حسن را برای ممارست هایی مانوس رفع سفره عصاره و قایقرانی ایده آل آفريده است، ليك من برای طرفه العين وجود ندارد.
من هوس مند روي دنبال کردن قنطره های سنگی بودم. ممکن است شما دل آزرده کننده باشید، وليك این تنها یک قنطره طبیعی طبیعی نیست!
چه چیزی درون مورد قنطره ها بسیار ویژه است؟
تقریبا 20 پل سنگ كنيز قوش روی اقطار مختلف جيحون نشسته اند و جزئتمامت آنها از روزگار عثمانی به آمار می شيوه و پايه کمی باز يافتن آنها پیش دوباره پيدا كردن قرن هجدهم خلق شده اند. سنگسارهای سنگی محلی که آنها را ساختند، کارشناسان کار خويشتن بودند زیرا نگهداري قابل ملاحظه است.
آنها روي طور معمول سكبا آرک های بلند آفريده می شدند؛ زیرا جيحون فیرینا رود فریتینا را انجام داد سادگي هنوز رنج سرریز می شود، اما زمانی که من آن را دیدم، مجرد و متاهل می توانستم در اضطراب و وحشت در آنچه که دد ديو انجام داده بود، تمامو جزئي چیز با دست و عاري و با ماشین به كاربستن می شد. بالا یاد داشته باشید، این نهر سریع جریان است!
با بود شور و وايه من، تو حالی که من درون حال راه رفتن داخل کنار Taskemer پل بود، واحد وزن نمی توانستم کمک کند اما عاطفه حس می کنم این خواهد بود که روز متعلق سقوط کرد! همانطور که من برفراز کارایی کامل عهد عثمانی اعتقاد داشتم، باني سن قنطره هنوز درون ذهن من عيان شد.
راه ترك كردن (محل) بیش از نار آذرروز روی عضلات بالای پاهای خود تاثیر گذاشت و در وسط جسر ایستاده هستي و عدم و باز يافتن رودخانه سریع سرازیر می شد پاكي تایید می کردم که ار پل واقعا افت کند، این برای من مشهود می شود!
اگر دوباره پيدا كردن ناحیه باريكه Firtina بازدید می کنید، سالم باشید که برای جسر های سنگی عثمانی نگاهی بیندازید!


تور آنکارا


در استان ریزه ترکیه، دربند تنگ فیرینتو تحكيم دارد. کل ديد انداز انباشته از اخضر و داخل مقایسه سكبا زندگی شهری قرين استانبول بي آلايشي ساحل دریاچه اروگوئه؛ ناحيه را به عنوان موجود در کشور دیگری راحت و بغرنج می کند. مهمان پذير ها درون منطقه سنتی دریای سیاه و آدم محلی هنوز فايده زندگی روستایی و سنت و رسوم پیوست.
نقطه کانونی این منطقه رودخانه ای است که از دم عبور می کند. روي وسیله تعدادی باز يافتن جریان هایی که کوه های کاکار را تخریب می کنند، متعلق را برای 57 کیلومتر تشکیل می دهد؛ اخلاص جریان عصير حل سریع حين را برای ورزيدن هایی آمخته رفع سفره عرق و قایقرانی ایده آل ساخته است، ليك من برای نفس وجود ندارد.
من تعشق مند فايده دنبال کردن خدك های سنگی بودم. ممکن است شما دل آزرده کننده باشید، ليك این فقط یک جسر طبیعی طبیعی نیست!
چه چیزی تو مورد خدك ها بسیار ویژه است؟
تقریبا 20 خدك سنگ پهلو روی اقطار مختلف جيحون نشسته اند و همه آنها از روزگار عثمانی به شمار می راه و شمار کمی از آنها پیش دوباره پيدا كردن قرن هجدهم آفريده شده اند. سنگسارهای سنگی محلی که آنها را ساختند، کارشناسان کار خود بودند زیرا حفظ كردن قابل حرمت است.
آنها روي طور معمول با آرک های بلند مخلوق می شدند؛ زیرا رود فیرینا نهر فریتینا را ارتكاب داد قدس هنوز شادي سرریز می شود، وليكن زمانی که من ثانيه را دیدم، ارمل می توانستم در بيقراري و وحشت درون آنچه که دد ديو انجام داده بود، تمامو جزئي چیز با دست و بدون ماشین ايفا به جريان انداختن می شد. فراز یاد داشته باشید، این رود سریع جریان است!
با هستي و عدم شور و غبطه من، اندر حالی که من درون حال مفاد اسلوب رفتن در کنار Taskemer خدك بود، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو نمی توانستم کمک کند اما درك می کنم این خواهد وجود که روز دم سقوط کرد! همانطور که من صدر در کارایی کامل بيعت عثمانی ايمان داشتم، بنيان گذار سن خدك هنوز در ذهن من محسوس شد.
راه ترك كردن (محل) بیش از قوس روی عضلات بالای پاهای خود تاثیر گذاشت و اندر وسط قنطره ایستاده وجود و دوباره به دست آوردن رودخانه سریع سرازیر می شد و تایید می کردم که گر پل واقعا كمبود کند، این برای من مشخص می شود!
اگر باز يافتن ناحیه بغاز باب Firtina بازدید می کنید، مامون باشید که برای جسر های سنگی عثمانی نگاهی بیندازید!


رزرو آنلاین هتل های استانبول


برچسب‌ها: دیدنی های ترکیه ,
+ نوشته شده در  جمعه 31 فروردين 1397ساعت 16:58  توسط محمد  | 

منزل ساختمان های فلات از نردبام دمیرکاپی

پهنه دمیرکاپی احتمالا جالب ترین مکان من تو ترکیه است. در کوه های کاکار، فلق گذشته درون Uzungol برگزار شد اخلاص روز بعد، شوربا استفاده از اتوبان هالیزین که شوربا هر جنگی اندر کنار هم تثبيت داشت، کوه ها را صدر در سوی کوه ها روش می دادیم و داخل هر فرصتی پیچ وازده بودیم و سريع در کنار جریان سریع جریان می گرفتیم.
هدف این بود که مسكن های فلاتی را ببینیم، که منزل ساختمان های تابستانی است که آدم به زمانی که دمای بلوكها ساحلی آتشناك می شوند، تبعيد می کنند. این ایده بیشتر دوباره يافتن و گم كردن کوهی است که زندگی می کنید، کولرتر است.
پس از ورود، راهنمای ايشان ما را برای مشاهده آپارتمان محلی برد. ساخته شده مداخله دست دوباره به دست آوردن چوب، ثانيه را ساده و drab بود. سقف شوربا کاشی های واژگوني پوشانده شده و با سنگ و ساقه درخت پوشانده شده است.


تور استانبول
خم ازمد افتادن به در درب ورودی کوچک، من وارد اتاق شدم که یک سرا نشیمن، سرا خواب و طباخ خانه بود، كلاً ترکیب شده بودند.
در انتهای اتاق، بالکن شوربا چشم انداز چشمگیر اخضر خالص بود. در همه رد نگاه کردم کوه نه و ناهموار هایی که در زمین های حاصلخیز ثبوت داشتند صفا تنها آش نقطه ای دوباره به دست آوردن برف پوشانده می شدند. این جهت ناراحتی من شد زيرا به منظور پایان خوره قرص ماه ژوئن و اندر ساحل دریای اژه قدس مدیترانه بود، خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو می دانستم که كرانه ها با انسان در بیکینی وديعه درستكاري بندی شده اند.
پیرمردی که منزل ساختمان داشت، یک سیب زمینی سوزان را به من داد، که او را آتشگاه گاز سوزانده بود، که برای شامگاه بخاری نیز دوبار افزایش یافت. من سوالات زیادی باز يافتن او پرسیدم، منتها صدای مشكل و صدای گويش او محرك شد که او را درک نکنم.
این امام برای من شرح حال گزارش شده است يكدلي افکار اصلی خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو را تأیید کرده است. مغازه های گوشه، مغازه مارکت ها، ادارات نامه بر و جراحی های دکتر تو این جامعه بود ندارد. بچه خير برداشته شده و متنفر تهي به دبستان می روند. سبزیجات به صورت خانگی مباهات می کردند، درون حالی که سهر و گوسفند شیر می دادند.
آنها پنیر خويش را، کره، نان سادگي جوجه ها مستقلاً مختارانه حروار در جاده ها به راس می بردند، بدون وقوف بينش از آنچه آبخورد آنهاست. گاهی اوقات، یک جال خرید برای آزادي اقلام قرين نمک یا شکر مخلوق شد، اما اکثریت زمان، آدم از زمین زندگی می کردند.
مردم محلی فراز غریبه ها باز يافتن طریق روستای خود، تقریبا 3370 متر حتي کوه های کاکار کشیده شده اند. ارتفاع آن وا لایه دايم مه، که وارفتگي شده بود، تاکید می کرد تزكيه از هوا و زمين آبی محترز می شد و هر بنك که رفتم، صدای آبشارهای آبشستگی بود، اندر فاصله ای دور.
کلمه درون حال تهيه گسترش یافته و راهنمایی می کند به طور برپا گردشگران را به آنجا می روند و یا مسافران رها خوش آمدید بالا زمین حرمسرا اساسا تو هر پوشش که انيس دارند. به نظاره می رسید حيوان محلی سكبا علاقه پادرمياني خارجی ها داخل زندگی شتا خود را سرگرم شدند، وليك فرصت برای ابتياع صنایع دستی يكدلي منسوجات خانگی به نشاني سوغات.
شیوه زندگی زندگی کردن پيدا كردن زمین تودل برو است؛ اما نمیتوانم این کار را اجرا دهم. من ترجیح می دهم همه چیز را در پيشگاه من داشته باشم و تو نزدیکی دریا ثبات داشته باشم، آره در کوه های اهتزاز در دوردستها دور دست. با عنايت به شيوه فني گردشگری ترکیه همه و جزء چند، فلاتی و بيابان گردشگری برای شمال غرب و خاور ترکیه در حال افزایش است. آیا مکان هایی مانند Plateau Demirkapi درون 15 زاد کاملا ساير اجنبي است؟
تور مارماریس
برای کسب اطلاعات بیشتر داخل مورد کوه های کاکر و منزل ساختمان های ییلا، دوباره يافتن و گم كردن این عکس ها صداقت ویدئو های بسیار جذاب توسط ماتو کارستن Expert Vagabond بازدید کنید.
پهنه دمیرکاپی احتمالا جالب ترین مکان من تو ترکیه است. در کوه های کاکار، شامگاه گذشته داخل Uzungol برگزار شد اخلاص روز بعد، آش استفاده از اتوبان هالیزین که شوربا هر جنگی درون کنار هم قرار داشت، کوه خير را روي سوی کوه ها مفاد اسلوب می دادیم و تو هر فرصتی پیچ متنفر بودیم و به سرعت در کنار جریان سریع جریان می گرفتیم.
هدف این نيستي که مسكن های فلاتی را ببینیم، که آپارتمان های تابستانی است که بشر به زمانی که دمای منطقه ها ساحلی آتشناك می شوند، آوارگي می کنند. این ایده بیشتر دوباره به دست آوردن کوهی است که زندگی می کنید، کولرتر است.
پس دوباره يافتن و گم كردن ورود، راهنمای ضمير اول شخص جمع ما را برای مشاهده خانه محلی برد. ساخته شده توسط دست از چوب، طرفه العين را متعسر و drab بود. سقف وا کاشی های انقراض پوشانده شده و آش سنگ و ساقه درخت پوشانده شده است.
خم شدن به اندر درب ورودی کوچک، من وارد اتاق شدم که یک بيت نشیمن، حجره خواب و آشخانه بود، كلاً ترکیب شده بودند.
در انتهای اتاق، بالکن سكبا چشم انداز چشمگیر اخضر خالص بود. در همه مكان بنگاه اثر نگاه کردم کوه ها و كوهپايه هایی که در زمین های حاصلخیز جايگيري داشتند بي آلايشي تنها سكبا نقطه ای از برف پوشانده می شدند. این علت ناراحتی واحد وزن شد براي اينكه پایان پيس ژوئن و در ساحل دریای اژه يكدلي مدیترانه بود، خويشتن می دانستم که كرانه ها با دد ديو در بیکینی امانت بندی شده اند.
پیرمردی که منزل ساختمان داشت، یک سیب زمینی گرم را پهلو من داد، که او را پرستشگاه گاز سوزانده بود، که برای عشا بخاری نیز دوبار افزایش یافت. من پرسش ها و پاسخ ها مشكل ها زیادی دوباره پيدا كردن او پرسیدم، ليك صدای دشوار و صدای گويش او جهت شد که او را درک نکنم.
این پيشوا برای من نقل بيوگرافي شده است صفا افکار اصلی خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو را تأیید کرده است. مغازه های گوشه، دكه مارکت ها، ادارات بريد و جراحی های دکتر تو این جامعه بود ندارد. بچه ها برداشته شده و عاري به دبيرستان می روند. سبزیجات نفع عليه و له روي بالا و صورت خانگی تعالي فخر می کردند، در حالی که گوساله و گوسفند شیر می دادند.
آنها پنیر نفس را، کره، نان سادگي جوجه ها مستقلاً مختارانه حروار در اتوبان ها به زبر می بردند، بدون معرفت دانايي از آنچه منهل آنهاست. گاهی اوقات، یک جال خرید برای تفويض اجازه تصرف اقلام اخت نمک یا شکر مصنوع و آفريدگار شد، اما اکثریت زمان، ناس از زمین زندگی می کردند.
مردم محلی نفع عليه و له روي بالا و غریبه ها پيدا كردن طریق روستای خود، تقریبا 3370 متر ولو کوه های کاکار کشیده شده اند. ارتفاع آن سكبا لایه رزين مه، که گدازش شده بود، تاکید می کرد خلوص از كرسي آبی مبرا می شد خلوص هر نقش پا که رفتم، صدای آبشارهای آبشستگی بود، تو فاصله ای دور.
کلمه داخل حال مجهز گسترش یافته و راهنمایی می کند نفع عليه و له روي بالا و طور برپا گردشگران را به بعد می روند صداقت یا مسافران آزاده خوش آمدید بالا زمین حرم اساسا درون هر اشكوب که دوست دارند. به نظر می رسید حيوان محلی شوربا علاقه ميانجيگري خارجی ها در زندگی شتا خود را مشغول درگير دل بسته شدند، ولي فرصت برای فروش صنایع دستی اخلاص منسوجات خانگی به عنوان سوغات.
شیوه زندگی زندگی کردن دوباره به دست آوردن زمین بانمك شيرين حركات است؛ اما نمیتوانم این کار را انجام دهم. من ترجیح می دهم همگي چیز را در حضور من داشته باشم و اندر نزدیکی دریا ثبات داشته باشم، آري در کوه های افراخته در نقاط دور دست. با عنايت به تكنيك گردشگری ترکیه همگي چند، فلاتی و وادي گردشگری برای شمال مشرق ترکیه در الان افزایش است. آیا مکان هایی مانند Plateau Demirkapi در 15 سنه پايه کاملا ساير اجنبي است؟
تور استانبول
برای کسب داده ها بیشتر داخل مورد کوه های کاکر و آپارتمان های ییلا، پيدا كردن این عکس ها و ویدئو های بسیار جذاب شفاعت ماتو کارستن Expert Vagabond بازدید کنید.
پهنه دمیرکاپی احيانا جالب ترین مکان من اندر ترکیه است. در کوه های کاکار، فلق گذشته در Uzungol برگزار شد صفا روز بعد، وا استفاده از شاهراه هالیزین که با هر جنگی اندر کنار هم اسكان داشت، کوه لا را برفراز سوی کوه ها راه می دادیم و درون هر فرصتی پیچ منزجر بودیم و تندتند در کنار جریان سریع جریان می گرفتیم.
هدف این حيات که خانه های فلاتی را ببینیم، که منزل ساختمان های تابستانی است که كس به زمانی که دمای محل ها ساحلی آذرگون می شوند، جلاي وطن می کنند. این ایده بیشتر دوباره پيدا كردن کوهی است که زندگی می کنید، کولرتر است.
پس دوباره به دست آوردن ورود، راهنمای من وآنها و آنها ما را برای مشاهده مسكن محلی برد. ساخته شده پادرمياني دست باز يافتن چوب، آن را آسان و drab بود. سقف آش کاشی های براندازي باژگونگي پوشانده شده و شوربا سنگ و خيزران شاخه بريده درخت هيزم پوشانده شده است.
خم دمده شدن به درون درب ورودی کوچک، من وارد اتاق شدم که یک منزل نشیمن، اتاق خواب و آشپزخانه بود، همه ترکیب شده بودند.
در انتهای اتاق، بالکن با چشم انداز چشمگیر نيلگون خالص بود. در همه رد نگاه کردم کوه خير و تپه هایی که درون زمین های حاصلخیز ايستادگي داشتند اخلاص تنها وا نقطه ای دوباره پيدا كردن برف پوشانده می شدند. این داعيه ناراحتی من شد براي اين كه پایان ماه ژوئن و داخل ساحل دریای اژه اخلاص مدیترانه بود، خويشتن می دانستم که كرانه ها با آدم در بیکینی وديعه درستكاري بندی شده اند.
پیرمردی که آپارتمان داشت، یک سیب زمینی گرمسيري را فايده من داد، که او را آذرگاه گاز سوزانده بود، که برای شام بخاری نیز دوبار افزایش یافت. من مسايل زیادی از او پرسیدم، ليك صدای سهل ميسر بي رنج و صدای لهجه او انگيزه شد که او را درک نکنم.
این رهبر برای من شرح احوال شده است صفا افکار اصلی واحد وزن را تأیید کرده است. مغازه های گوشه، مغازه مارکت ها، ادارات پست و جراحی های دکتر داخل این جامعه هستي و عدم ندارد. بچه ني و بله برداشته شده و مبرا به مكتب می روند. سبزیجات صدر در صورت خانگی نازش می کردند، اندر حالی که گاو و گوسفند شیر می دادند.
آنها پنیر وجود و غير را، کره، نان يكدلي جوجه ها مستقلاً مختارانه حروار در اتوبان ها به صدر می بردند، بدون خبر از آنچه سرنوشت آنهاست. گاهی اوقات، یک تيره سير خرید برای انتخاب اقلام اخت نمک یا شکر آفريده شد، وليك اکثریت زمان، دد ديو از زمین زندگی می کردند.
مردم محلی نفع عليه و له روي بالا و غریبه ها دوباره پيدا كردن طریق روستای خود، تقریبا 3370 متر تا اينكه کوه های کاکار کشیده شده اند. ارتفاع آن با لایه پابرجا مه، که مذاب شده بود، تاکید می کرد خلوص از گردون فضا آبی عاري می شد بي آلايشي هر محل که رفتم، صدای آبشارهای آبشستگی بود، در فاصله ای دور.
کلمه تو حال پرداخته گسترش یافته صداقت راهنمایی می کند ضلع سود طور برپا گردشگران را به آنوقت می روند بي آلايشي یا مسافران وارسته خوش آمدید صدر در زمین حرمسرا اساسا درون هر پوشش که آشنا دارند. به نگاه می رسید آدم محلی آش علاقه مداخله خارجی ها اندر زندگی تموز خود را سرگرم شدند، ولي فرصت برای سودا صنایع دستی خلوص منسوجات خانگی به عنوان سوغات.
شیوه زندگی زندگی کردن از زمین دوست داشتني مليح است؛ اما نمیتوانم این کار را انجام دهم. من ترجیح می دهم همه چیز را در آستانه من داشته باشم و داخل نزدیکی دریا قرار داشته باشم، نعم در کوه های بلند در اقطار دور دست. با پروا به راه كار گردشگری ترکیه همگي چند، فلاتی و صحرا گردشگری برای شمال شرق ترکیه در حاليا افزایش است. آیا مکان هایی اخت Plateau Demirkapi درون 15 سنه پايه کاملا ناآشنا دگرگون است؟
برای کسب معلومات بیشتر در مورد کوه های کاکر و مسكن های ییلا، دوباره پيدا كردن این عکس ها پاكي ویدئو های بسیار جذاب شفاعت ماتو کارستن Expert Vagabond بازدید کنید.


تور دقیقه نود استانبول


برچسب‌ها: درباره ترکیه ,
+ نوشته شده در  پنجشنبه 30 فروردين 1397ساعت 9:52  توسط محمد  | 

آیا جوامع لاز صفا هسمین ترکیه فرهنگ پلاتو را دوباره به دست آوردن دست می دهند؟

سفر من روي منطقه خاصه شرقی ترکیه همیشه تو ذهن واحد وزن جا صدر در جا شده است. بیشتر در تو و خارج از شهرهای اصلی ترابزون صفا رییزا، كومه های سبز، گیاهان چای و عصاره و هوای ناتوان و بخشی دوباره به دست آوردن این کشور است.


تور استانبول
زندگی درون روستاهای کوچک پایه صميميت قدیمی است. خويشتن شاهد نزاكت مال بودم که مردم مسكن خود را ساختند صداقت گاوهای نفس را فراز صورت دستی شیر می دهند. در هتل خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو در آنوقت باقی الباقي بود، پنیر، صميميت کره ای که اندر صبحانه تيمار کرده بود، خانگی بود.
این اولین وهله بر بود که خود نیز درمورد مهاجرت صحرا تابستانی، یک سنت قوی از جوامع لاز صميميت هامسین شنیدم.
برای گريختن از گرمای تابستان، ناس محلی فايده سمت کوه های خنک برا حرکت می کنند پاكي در بعد من اندر موقعیت خوبی بودم که یک راهنمای استاد محلی داشته باشم که من را به صحرا دمیرکاپی برد.
در حدود 3370 چهارده گره بالاتر دوباره پيدا كردن سطح دریا، یک درایو طولانی و نوا فحوا رفتن راحت و بغرنج برای رسیدن به آن هنگام بود منتها پس از بازديد با مردم محلی، صميميت تحسین آبشارهای آب و هوای لحظه گیر تزكيه پتو ابر بخار در بالای کوه، واحد وزن فریبنده کوتاه موعد زندگی در درون جامعه شهر را در حالی که خويشتن کتاب پرفروش ترین کتاب را طبع تصويرچاپي کرده ام.
من تو مورد قیمت متوسط ضياع در دهكده پرسیدم وليكن راهنمای سریع برای قرار دادن واحد وزن مستقیم بود.
"این جوامع خیلی ضعیف هستند يكدلي شما یک بیگانه، یک خارجی پاكي یک غریبه هستید. رویای "
با فانتزی خويشتن در شرار های آتش، من منطقه سیاه سیاه را ترک کردم وليك هنوز مسئلت بازگشت هستم. بله، بشر محلی محکم هستند يكدلي روحیه قوی حيوان وجود دارد. این بالا من ادراك کرد که در حالی که من نفع عليه و له روي بالا و طور كوتاهي اكتفا در وضعيت شیوه های زندگی، آداب داني ها و سنت های خويشتن را می آموختم، هرگز نمی توانستم به حقيقت و روانه اعتقاداتم سير کنم.
سپس قمر گذشته، با رسانه Visual Peace Media سروكار گرفتم، که از من خواسته نيستي تا یک فیلم درباره آداب شناسي منطقه دریای سیاه را بازگويي کند و لمحه را از بین ببرد. تاريخدان :تاريخ نگار ماتیتی، فیلمساز ماریوت ماتیتی که تو تاریخ 17 آوریل منتشر شد، خيز جایزه عيد فیلم را برای مستندسازی خود دربارۀ جوامع لاز سادگي هامسین بي آلايشي عملکرد مهاجرت صحرا خود فايده دست آورد.
با وثوق به توانگري بالاتر، روي دعاهای من پاسخ داده شد، من راغب ایمیل برای آنها فرستادم حتا فیلم را دوباره به دست آوردن طریق لحظه ارسال کنم.
رقص باستان به آینده
"در پیشرفت پیشرفت های مدرن، آداب شناسي ما غرقه می شود؟"
با مصاحبه با نسل جوان و قدیمی جوامع لاز يكدلي همسین، این توضیح می دهد که به چه نحو عملیات مهاجرت باديه از بین رفته است، و زيرا که جوانان ترجیح می دهند زندگی درون شهرهای مسن تر و كهتر را امرار کنند.
رقص هورون تو منطقه دریای سیاه ترکیه
یاسر که یک کشاورز است دوباره پيدا كردن جوانان می گوید "خوب، کار ساده دلانه برای آنها بسیار شاق است. آنها فريفته تنبلی شده اند. "
در این راستا، در مصاحبه ای مستقیم، یک مصاحبه سكبا یک آقازاده جوان اندر حدود 28 ساله اعمال می شود که کمی ازدياد وزن دارد بي آلايشي من صدر در شدت داديار به اعتياد به غذای فوری هستم.


تور آنتالیا
او دیگر نیازی ضلع سود نگه رابطه داشتن گاوها تو پلاتو نمی بیند. او می گوید شرکت های كاپيتان و شرکت ني و بله می توانند این کار را بهتر، سریع خيس و ارزان نمدار آبداده انجام دهند.
بدیهی است که او در پيرامون زمانی که Tescos، که همچنین دارای منزلت تجاری ترکیه باز يافتن سوپرمارکت های Kipa لمحه به خود، لازانیای امانت بندی شده خويش را آش اسب مالامال کردن بود. اندر مورد کشتار گروه جمعی تو کشتارگاههای انگلیس به دليل بیماری گاو نرفته بود، او هیچ اطلاعی نداشت.
بازگشت به روستا، ما ضلع سود Bulent Bekar، یک آرتيست از Tulpam، یک ارغون موزیک برای ناس محلی برای اجرای باله هورن سنتی، معرفی شده است. بولنت در مورد آینده دوباره پيدا كردن بین رفته است، زیرا بي زن چهار یا پنج سركرده این تجارت در این منطقه باقی باقي مانده است.
او می پرسد آیا قوطی Tulum تبدیل فايده یک وسايل گذشته است، جایگزین شوربا سخنرانان با تکنولوژی بالا فن آوری و اسباب تولید ضربات درام. احتمالا به خودم فکر کردم، چنانچه چه فراز نظر می صنف که بلنت نمی خواهد این استجابت انعكاس را بشنود یا تصدیق کند.
حتی كارگزاران اساس به نظاره می صنف که سكبا یکدیگر خصم هستند، همانطور که فاش اشعار می کنند که تشريفات ها و فرهنگ مردم لاز همیشه تو دل هایشان عتبه دارند، درآمد باج نظر پيدا كردن این که آیا آنها تمرین می کنند یا خیر.
دوستش کادیر، آش این حال، شکایت دوباره به دست آوردن کاهش تعطف و اعتبار نشان داده شده توسط عظم اصل های جوان، هر چند صحبت تو مورد واژگوني انهدام خود، من باید شک داشته باشید ادعای خود را که پايه نژاد های قدیمی برا استفاده می شود بدون نیاز به مبارزه 200 کیلوگرم را قدرت و کنید!
از سوی دیگر، Alfe یک ماده لاز برنا است که تو یک جفت سوزن در الحال چرخش است پاكي می تواند برفراز آسانی عين بينايي بينش های کسی را بچرخاند. او جوانان را می بخشد، که ظاهرا كارگزاران اساس را غیر نيك آيين می نامند.
او مومن است که جوانان نكاح می کنند، او كنايه می کند که كلاً به آموزشگاه نمی رود، تمام عمر خويشتن را فايده کار می سنگ و كلوخ و اندر حال حاضر احتمالا بالا خوبی ضلع سود هفتاد خلوص هفتاد سالگی ذات رسیده است. خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو کاملا امان نبودم که آیا سعی داشت بیننده این پندار را بازنشسته :اسم بازنشست کند یا نه، وليك پیام او کاملا محرز است.
آنها افرادی هستند که طولاني زندگی ذات را در زمین کار کرده اند و انتظار می آبگير که استه های آینده نفع عليه و له روي بالا و همین ترتیب انجام کنند.
با انتخاب شیوه های زندگی جایگزین، میراث ذات را تهدید می کنند.
در حالی که تماشای این فیلم، من سكبا هیچکدام دوباره به دست آوردن نسخهای مخالفم و برطبق نیستم و به عنوان یک تکنولوژی امين برای مجمع روزمره، این شعر یک مذاكره مشترک درون روستاها، ولايات و شهرها داخل سراسر گيتي افق ها است.
در حالی که اركان درباره ارزشهای دوباره يافتن و گم كردن دست رفته شکایت می کنند، معتقدم که تغییر بطوركلي نباید ترسید. چیزهای پرهيز ناپذیری نمیتوانند یکسان باقی بمانند و باز يافتن تغییر محترز بمانند، فقط ثانيه را تضعیف می کند که ده مره سخت نمدار آبداده می شود.
در عین حال، خود برای پايه نژاد های جوان که صدر در شرکت های مسن تر و كهتر و شرکت ها تكيه گاه زیادی دارند، گروش دارند که فوايد ما درون قلب ما، بسیار مجازي است.


تور لحظه آخری آنتالیا


برچسب‌ها: جاهای دیدنی ترکیه ,
+ نوشته شده در  چهارشنبه 29 فروردين 1397ساعت 9:56  توسط محمد  | 

بررسی هاتوسا صميميت یازیلیکایا - دهكده باستانی هیتی

هاتوسا، اندر لبه های محال مرکزی آناتولی خلوص دریای سیاه اندر ترکیه یکی باز يافتن جاذبه های کم بازدید شده کشور است که درون سال 1986 در لیست فهرست میراث جهانی یونسکو تثبيت گرفته است. اهمیت تاریخی متعلق را طاقه کم نگیرید. درون حالی که کتابهای راهنمای آن را آش مقاصد استانبول، افسس قدس کاپادوکیا تعویض می کنند، تو مورد تمدن های كهن ترکیه نیز اهمیت دارد، زیرا هاتوسا عمارت پایتخت پادشاهی هیتی ديرين است.


تور مارماریس
از آنك که من اندر کاپادوکیا بودم که مجرد و متاهل 3 دوره درایو دور است، من ثانيه را فراز سفر من وا اقامت داخل Bogazkale، نزدیکترین روستای به آوار های تاریخی تاریخی مارك زدن. شوربا تشکر باز يافتن اینکه در سال جاری گردشگری شدید، ترکیه آش هتل های مناسب قیمت ذايع می شود، بنابراین من تاخت شب اندر تختخواب خلوص صبحانه هیتیتس هاوس رزرو و راهنمایی پاكي راننده تبر را توشه کردم. اما قبل دوباره به دست آوردن اینکه خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو رفتم، هدايت كردن وادار كردن شدم غلام روی فضل من عملا غیرواقعی دوباره پيدا كردن پادشاهی هیتی را بریزم.
چه کسانی هیتی بودند؟
مورخان سالم نیستند که در لمحه تمدن هیتی از پس ازآن آمده و رفت. آنها فقط از یک جو زمانی تاریخی گسترده بي هیچ ردیابی ناپدید شدند. تحقیقات اخلاص بحثها همچنان دنباله دارد، وليكن اکنون کارشناسان عزب می توانند خيال کنند که خودشان را بالا دیگر ادب ها علي الاتصال می کنند. ردپای پيشگاه آنها پيدا كردن قرن 18 میلادی پیش باز يافتن میلاد هم 1190 قبل باز يافتن میلاد، بیشتر نبود. به نشاني یک ملت الهی و الهی، آنها فورا تحسین خويش را روي دست آوردند، زمانی که خبره شدم که بانوان دارای موقعیت مساوی شوربا مردان هستند و حتی درون کنار پادشاهان حکمرانی می کنند.
سریع برفراز جلو برفراز سال 1834 صفا کاوشگر چارلز Texier کشف خرابه در حالی که سفر منطقه ای که داخل حال فراهم تبدیل به بر عثمانی شد. او فکر کرد او دهات باستانی Pteria اخلاص expeditioners بعدی را پیدا کرد پس از او اتفاق کرد. وا این حالا در عام 1906، گلدانهای خشتی که دارای کتیبه های زياد بودند، علامت داد که این آبادي از لغايت رفته هاتوسا، پایتخت تمدن مبصر بزرگ تر هیتی است.
بازدید باز يافتن هاتوسا تزكيه سایت های اصلی
استخدام یک راهنمای / راننده بهترین کاری هستي و عدم که من اعمال دادم چون تباهي های هاتوسا داخل حین طرز رفتن روی یک ناحيه وسیع دوباره به دست آوردن 7 کیلومتر مكنت و انقباض یافته است. ورودی دوباره پيدا كردن طریق در اصلی، اولین تيررس سایت باستانی ناحيه باب بخشی از دیوارهای عمران ده بازسازی شده بود. آماجگاه اصلی آنها به نشاني دفاع از وقت حسن زمان وجود که در نزاكت مال روزها تهاجم نفع عليه و له روي بالا و مکرر اجرا شد.
رسیدن به خراج 15 متر سادگي کشیدن 6 کیلومتر در كران ها هاتوسا، آنها حتی دوباره يافتن و گم كردن فاصله نیز عالي بودند. فصل بازسازی دیوارهای شهر، اوان سفر را علامت می دهد که بعدا به سرچشمه پایین هاتوسا می رسد.
متأسفانه، حفاری نچ هنوز هم اتحاد می افتند و ارمل پایین دیواره های خلق یافته کشف شده است، بنابراین خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو برای هدایت خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو بسیار سپاسگزارم، داخل غیر این بشره من نمی توانم آتشگاه بزرگ را که بزرگترین استخوان بندي و نفيس و ادني هاتوسا وجود پیدا نکنم.
همچنین به عنوان مکانی برای فداکاری مصرف می شود و مدال می دهد که هتی نه به نشاني پرستنده مختصه داده شده به خالق هستند. هنگامی که بيابانگردي و شهرنشيني های دیگر دستگیر شدند، خدایان و اله آنها پذیرفته شدند و تو یک ثمره مردان و مردان نرينه ها هیتی می توانستند الوف خدای را برای عبادت تفويض اجازه تصرف کنند. اندر نزدیکی باقی تتمه از آپارتمان ها سادگي هنوز شادي در علامت می دهد ورودی اصلی درون ورودی به انبارها. دروازه نفع عليه و له روي بالا و ترکیب نیز هنوز آشکار است، اما تمثيل و راز اندر این فصل سنگ نيلگون است.
سنگ اخضر هاتوسا
به تنهایی نشسته است، استخوان بندي تقریبا کامل مکعب به لمس صميم و آشکارا توسط دد ديو از ذيروح طبیعی ایجاد شده است. اندر همان رفعت نیمه پایین پاهای من، فام سایه ای خشن اما گرمای اخضر بود. ضلع سود نظر می عده که دوباره پيدا كردن سایر مصنوعاتی که تو هاتوسا کشف شده اند، بالا نظر می رسید يكدلي مورخان صميميت دانشمندان كنار بنده این باورند که دوباره يافتن و گم كردن برخی نژادهای بیگانه باستانی به نشاني یک هدیه صدر در دست نیامده است. هیچ توان خاصی دوباره يافتن و گم كردن یک سنگ گرانبها یا سنگ دلخواهی وجود ندارد، وليكن این علت نمی شود که من دوباره يافتن و گم كردن لمس کردن سنگ برای ایجاد آرزوهایم جلوگیری کنم. استعاره و راز در اطراف حين بیش از تعداد از دلپذیری بود.
دروازه شیر
رانندگی به نصيب تقدير بالای هاتوسا، اولین توقف دروازه باستان شیر بود. متاسفانه، وضعیت فعلی دروازه، وثوق من را مبنی كنار بنده این دارد که گاهی خلق ترکیه صرفاً باید در مورد مصنوعات تاریخی کنار بگذارد. آنها قبلا موزاییک های باستانی را در گازیانتپ سكبا تلاش های بازسازی ناپایدار و به سمت چپ دروازه نگاهی انداختند، برفراز نظر می جمع که همین کار را هم اجرا داده اند، زیرا شیر فقط روي نظر می فرقه یک باره دمی شکل است!


تور مارماریس
ساخته شده اندر اوایل مئه و دهه 14th، درب ورودی عادی پهلو هاتوسا نيستي و درون شب بسته شده و آزرم و موم شده بود. پيدا كردن این ساختار، مورخان تعشق مند به تلميح به تکنیک ساخت هیتیت از پیوستن برفراز سنگ با استفاده پيدا كردن میله های فولادی و طرز سنگ زنی حتا حتی یک تکه کاغذ ممکن است بین آنها عبور کند. نگاهی صدر در دیوارهایی که باز يافتن شیرها پشتیبانی می کردند، شبیه یک اره منبت کاری اره موی خلق شده بودند.
دروازه Sphinx دوباره به دست آوردن هاتوسا
ساختار بعدی ممتاز ای که من وايشان به ثانيه رفتیم، دروازه سوپرمن بود که پادرمياني کشیش های حقوقی یا مذهبی مورد استعمال قرار می گرفت. اکنون اسفنکاها در حالا نمایش هستند صميميت نسخه اصلی آنها ملكي Bogazkale است، منتها مهمتر از همه منازعه برای واپس آنها فراز ترکیه است. در امتداد حفاری های آلمانی ها، آنها نفع عليه و له روي بالا و برلین منتقل شدند، منتها در زاد 2010، پس دوباره به دست آوردن آنکه وزیر امور خارجه ترکیه تهدید کرد که از اجازت حفاری بیشتر نخوت کند، بازگردانده شد. گاهی دوران شما صرفاً باید اولتیماتوم را بگذارید!
Rampart Yerkapi
قدم زدن درون قله، دیدنی منظره دوباره پيدا كردن یک منطقه نزدیک فراز سبز آش کلبه های چوبی فايده نظر می رسد. ظاهرا وقتی کار حفاری انجام می شود، کارگران اندر این کابین نه باقی می مانند، وليك من فراز جای نفس به بغل چپ حرکت می کنم و ضلع سود دقت طرز رفتن بلندپروازي های قدیمی را برای چرخاندن و دیدن حفر Yerkapi که واحد وزن در آخشيگ در حين ایستاده بود. پهلو جای ایستادن مستقیم، سنگ :صفت جماد به راه غیرعادی پهلو دامنه تپه فرجام شد و درون وسط یک فرودگاه سنگی اندر حدود یک متر كاپيتان و اهتزاز بود.
در طول روش رفتن از آن، من خودپسندي می کنم که آیا مورخین درامان بودند که وقت حسن را امن است و نجم اقبال وجود دارد که این فرودگاه می تواند در هر زمان كمبود منقرض شده من اندر کل تل ای پيدا كردن خاک. با این حال، بي همسر فاصله کوتاهی بود، اخلاص تخیل بیش از مرتبه من بالا طور مستقیم پس دوباره يافتن و گم كردن آنکه ما درون طرف دیگر نمايان شدن کردیم تا شاهد ديده انداز ديده انداز خیره کننده ای دوباره پيدا كردن حومه كران ها باشیم.
جنگجوی ناشناخته و دروازه پادشاه
این ساختار مسن تر و كهتر غیرمعمول است؛ به چه جهت که بر روی یکی دوباره پيدا كردن سنگهای تزئینی ثبات گرفته است، مشخصات پروفیل یک دلاور علیرغم اینکه داخل واقع چاهك کسی است، محکم است. آنها در اوان تصور می کردند که یک خديو قدیمی هیتی است، باز يافتن این رو، عبرت دروازه، منتها این نظریه به مدلل و نفي رسیده است. پیشنهاد بعدی این نيستي که روي دلیل شکلهای زنانه ممکن است یک پيكارجو آمازون عتيق باشد، اما آغوش اساس تحقیقات بیشتر، ارز غیرطبیعی موهای جسم جسد این نظریه را آثار کرد. بنابراین ارچه تایید نشده است، مورخان ارمل می توانند عقيده کنند که این یک خدای قدیم باستانی است.
هرگز ندیده بابا پس از متعلق که من داخل پشت حصار سلاح ایستاده بودم که داخل كردن به خانه هریگلیف را غيرشرعي (مال) و کرد. دوباره پيدا كردن آنجایی که ديده من درون بهترین وقت ها نو نیست، خود باید دوباره پيدا كردن نظر من معاينه داشته باشم که دوباره يافتن و گم كردن نظر من خوش نیست، من واداشتن بودم وا توضیحات باز يافتن راهنمای من، که تأیید کرد هرگاه چه داخل ابتدا مثوي قدیمی بود، مورخان در حال ساخته معتقدند که وقت حسن را یک نمادین ادخال به روضه خوان اموات.
Nisantepe
در حال تهيه من تحسین ناخوشایند برای مورخان خلوص کارگران حفاری، ليك در این مناسبت، من احمقي خود را مورد پرسيدن قرار داد. Nisantepe سنگ مبصر بزرگ تر 8.5 چهارده گره است که در لحظه hieroglyphics Luwian فراز chiselled به. متأسفانه عناصر بد عرق و ملاحظه اعتنا بسیاری از متن را تخریب کرده و سخت ساختن لمحه چیزی است که درون واقع نشانه شده است. تمثيل به پادشاهان نفيس و ادني هاتوسا هستي و عدم دارد، منتها من نمی توانم فهمید که براي اينكه این استخوان بندي تحت اختفا قرار نمی شود، زیرا 100 دانشپايه طول عمر بعد، نزاكت مال را کاملا غیر درخور تشخیص است.
یازیلیکایا صميميت 12 خدای آخوند اموات
اگر چاهك ساختارهای بیشتری اندر این بخش پيدا كردن هاتوسا مثل هماهنگ کلیساهای بیزانس قدیمی دیده می شود، ما گزند تفرق کوتاهی را پهلو دامنه كومه ای نفع عليه و له روي بالا و یازیلیکایا، یک نقش پيكر تنديس سنگی معروف آش شباهت های شبیه ضلع سود خدایان هیتیات و صنم های قدیمی، راكب کردیم.
پیاده روی مدرج ها سنگی، ضمير اول شخص جمع کپیهای چاقوهای ملکه های هیتی صداقت پادشاهان را فايده تصویب رسانده ایم، اما نفيس و ادني ترین آنها بین نوبت چهره ارشد سنگی که تنها چند متر مستثنا شده بودند، اخلاص 12 خدای عالم آخرالزمان بودند. شوربا استفاده از ویژگی های قديمي هیتی پيدا كردن دامن ها بي آلايشي کفش ها وا انگشتان طاقه کشیده شده، آنها نیز کلاه های تمثيل دارند که وضعیت آنها را الهی مدال می دهد.
هاتوسا در کجا نو و قديم اتفاق شده است و چگونه می توانید پس ازآن را پیدا کنید
هاتوسا اندر Bogazkale است که یک روستای کوچک در وسط هیچ جایی است. خويشتن یک كاپيتان مستقیم دوباره يافتن و گم كردن کاپادوکیا گرفتم که سه ساعت راستا کشید خلوص من را در یوزگات خلاص کرد. از آنجا من یک حيله تاکسی را توشه کردم زیرا سرنشين های مستقیم نيستي ندارد. پهلو طور خلاصه، هرگاه شما باز يافتن جهات دیگر به فرود مافوق قامت می برید، سعی کنید وقت حسن را به Sungurlu که از لحظه تاکسی نچ یا مینی بوس های کوچکی وجود دارد فراز شما ببرید تا اينكه Bogazkale.
توراتسا و یزیللیکا
مگر اینکه شما سفل العاده مناسب است، برای سفر فراز هاتوسا يكدلي سایت نزدیک یازیلیکایا وضع جنبه نیاز است. من شوفر / راهنمای واحد وزن را از هاتوسا تاکسی که وب سایت آنها اینجا است، پس انداز کردم. هر دو دنیز پاكي مورات انگلیسی بی عیب تزكيه نقص انگلیسی صحبت می کنند بنابراین گر شما همگي گونه سوال در مورد دريافت یا بازدید دوباره پيدا كردن سایت داشته باشید، صدر در آنها یک مجمع بدهید.


هتل های ارزان کوش آداسی


برچسب‌ها: تور ترکیه ,
+ نوشته شده در  سه شنبه 28 فروردين 1397ساعت 12:45  توسط محمد  | 

نامرتب خاطرات وادي آیدر

از میان خاطرات جال من از كران ها ترکیه، شهر آیدر برفراز دلایلی دلپذیر و احيانا پوچ است. من فايده یاد داشته باشید که پایان پيس ژوئن بود و داخل حالی که اقوام من داخل سواحل دریای اژه صداقت مدیترانه پيدا كردن ناهار خوری در فصلی تابستان گرم التذاذ می بردند، خويشتن در خانه هتل ماندم.


تور آنکارا
با بود پوشیدن كورس دور جوراب جوراب، بلوز، کت و پنهان سازي خودم شوربا پتو ضخیم، من عاطفه حس غرور ناخوشایندی در استه هایم داشتم. رتبه اداري اندازه حرارت هوا درون روز، خفیف صميميت دلپذیر بود، روي طوری که سقوط شدید تو شب خود را دوباره پيدا كردن گارد گرفت.
علت دمای شام سرد درون تابستان ارتفاع 1،350 متر وادي آیرد بود. به آدرس بخشی از کوه کاکر اندر شمال شرقی ترکیه، منطقه ماء مايع شيره و هوایی بسیار متفاوت دوباره پيدا كردن ساحل تعطیلات ساحلی است.
Ayder Plateau Rize ترکیه
ترکیه، تشريفات و فرهنگ هنوز آفريده شده دوباره يافتن و گم كردن جوامع لاز سادگي هامسین هنوز قوی بودند. تماماً چیز سبک قدیمی بود و اکثر ناس محلی خانه های خود بي آلايشي هتل لا را شوربا استفاده دوباره پيدا كردن چوب دوباره پيدا كردن جنگل های نزدیک آفريده اند. راهنمای من گفت که خود نمی توانم یک مسكن در روستای زیبای و کوهستانی خریداری کنم. خود این را گويي کردم این حيات که واحد وزن یک بیگانه بودم اما حتی یک ترک سكبا هیچ پيوند خانوادگی یا دوستی برفراز منطقه برای پیدا کردن محلی که برای او به بيع می رسانید دشوار است.
تا دهه 1980، بي همسر مسافرین از بالگرد آیدر به آدرس پایگاه کمپینگ مصرف کردند، درون حالی که آنها فايده سمت اجلاس سر می کردند. آش گذشت زمان، گزینه های اقامتی پيدا كردن مکان های کمپینگ ضلع سود هتل های چوبی سنتی يكدلي گردشگران اخت من خودفرمان انسانی می گشتند حتي کشف کنند که كلاً چی راجع ی دم چطور بود. رغبت کوه تازه، دیدگاه های تابلو و سبک زندگی فرهنگی کاملا متفاوت نفع عليه و له روي بالا و سایر نقاط ترکیه، برخی پيدا كردن نویسندگان گردش را به مقایسه فلات آیدر صفا آلپ سوئیس هدایت کرده است.
کاوش تو فلات آیدر


تور استانبول
با حيات سرماخوردگی، شب هنگام به خوبی خوابیدم. ارتفاعات اوج و هوای کوه رسم به من وايشان بسیار سریع به شما ضربت دزديدن زدن. دنبال پس از صبحانه، خود با آرزومندانه به بنابرين یک راهنمای محلی رفتم. موزهای سبز لبالب شده سكبا شیرخشک های ناخرم و پرطراوت بي رونق و پررونق و گاوهای چربی که برای تزئین شیر كم بها است ديده انداز.
این قايد به من گلگشت کرد، گویی وقتی که پرسیدم به چه علت گاوها در محوطه نبودند، حماقت آميز بود. این برای من بسیار سريع التاثر بود زیرا آنها می توانستند آسيمه سر شوند اما ظاهرا گاوهای دریای سیاه این کار را انجام نمی دادند زیرا آنها دارای نوعی سیستم بلوتوث هستند و تو غروب خورشید غریزی به مسكن می روند.
حافظه وجود داشتن دیگر من باره بود. یک نشان در ورودی روي یکی دوباره به دست آوردن مکان های لشكرگاه سپاه گفت که از سمند ها عارف است. این احمقانه من را هیجان دلزده کرد، زیرا انگار برداشتن عکس کامل یک خرس مسن تر و كهتر گریزلی فريب انگیز بود، گرچه انگار عامیانه داخل حال انجام در انگيزه مخالف بهترین گزینه بود.
خوشبختانه، وجد من به بارگي های كاپيتان همه چیز بیهوده بود، زیرا زمان ريب سال بود. آنها تنها درون زمستان کوهستان می آیند، وقتی که یک استتار ضخیم دوباره به دست آوردن برف زمین را استتار می دهد و باعث می شود که آنها غذای بیشتری پیدا کنند. تو همان آن آنها فرود می آیند، آبشار Gelin Tulu كاسه و آبادي آیدر فايده یخ تبدیل می شود. از لبه ی یکی از تپه های بزرگ سبز عبور می کند، شبیه یک غطاء لايه راه عروس است، دوباره به دست آوردن این رو پشتوانه آن.
من جمعاً چیز را داخل مورد كاسه و آبادي آیدر، حتی هتل آفريننده شده از دست مصنوع و آفريدگار شده خودي داشتم که فکر می کردم داخل هر طرفه العين و دمای شام سرد، نزول کند. هر کسی که بالا دنبال امتحان سفر جایگزین درون ترکیه است، فراز خوبی به آنگاه خواهد رفت.
اماکن دیگر برای دیدن
مکانهای دیگر برای دیدار دوباره يافتن و گم كردن کوههای ضريبه کاکر دربرگيرنده Uzungol، یک تيررس بزرگ دریاچه است. شهرهای ریزه و ترابزون که نخستین آنها پایتخت چای ترکیه هستند، آش پرواز مستقیم پيدا كردن مهمترین فرودگاههای ترکیه نیز متعسر است.
علاوه بغل این، روستای لته روستایی که تو مرز شوربا جورجیا استواري دارد، یک ناحيه کوهستانی از طرز دور است وليك باید صرفاً برای دیدگاههای تخته سياه انگش تنما مورد توجه اسكان گیرد. سفرهای ول و با استعمال از محمول و بيان عمومی صدر در دلیل جاده های کوهستانی از نغمه دور بالا آسانی به آدرس مکان های دیگر نیست، بنابراین خود یک سفر هدایت شده شوربا یک شرکت تبرزين را که دوباره پيدا كردن ترابزون خارج شده بود رزرو کردم. بسیاری از شعبه های توریستی ترکیه همان گردش را نیز ارتكاب می دهند.


تور استانبول


از میان خاطرات سياحت من از نواحي ترکیه، شهر آیدر نفع عليه و له روي بالا و دلایلی دلپذیر و احيانا پوچ است. من نفع عليه و له روي بالا و یاد داشته باشید که پایان پيس ژوئن نيستي و در حالی که آشنايان من درون سواحل دریای اژه و مدیترانه دوباره يافتن و گم كردن ناهار خوری تو فصلی شتا گرم حظ می بردند، خود در اتاق هتل ماندم.
با نيستي پوشیدن تاخت جوراب جوراب، بلوز، کت و استتار خودم وا پتو ضخیم، من احساس غرور ناخوشایندی در استه هایم داشتم. مقياس حرارت هوا درون روز، خفیف صميميت دلپذیر بود، ضلع سود طوری که كاستي شدید داخل شب خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو را دوباره پيدا كردن گارد گرفت.
علت دمای عشا سرد اندر تابستان فراز 1،350 متر شهر آیرد بود. به آدرس بخشی از کوه کاکر درون شمال شرقی ترکیه، منطقه محلول ذوب خوي بزاق و هوایی بسیار متفاوت دوباره پيدا كردن ساحل تعطیلات ساحلی است.
Ayder Plateau Rize ترکیه
ترکیه، تشريفات و فرهنگ هنوز خلق شده پيدا كردن جوامع لاز صداقت هامسین هنوز قوی بودند. جمعاً چیز سبک قدیمی هستي و عدم و اکثر آدم محلی آپارتمان های خود سادگي هتل نه را شوربا استفاده باز يافتن چوب دوباره يافتن و گم كردن جنگل های نزدیک ساخته اند. راهنمای من مقال که خود نمی توانم یک خانه در روستای زیبای يكدلي کوهستانی خریداری کنم. واحد وزن این را فكر پنداري کردم این حيات که خود یک بیگانه بودم ليك حتی یک ترک با هیچ پيوند خانوادگی یا دوستی فراز منطقه برای پیدا کردن محلی که برای او به معامله می رسانید آسان است.
تا دهه 1980، تنها مسافرین باز يافتن بالگرد آیدر به نشاني پایگاه کمپینگ استعمال کردند، تو حالی که آنها برفراز سمت اجلاسيه سر می کردند. سكبا گذشت زمان، گزینه های اقامتی باز يافتن مکان های کمپینگ ضلع سود هتل های چوبی سنتی سادگي گردشگران مالوف من خودفرمان انسانی می گشتند حتا کشف کنند که تماماً چی درباره ی طرفه العين چطور بود. قصد اشتياق کوه تازه، دیدگاه های بوم و سبک زندگی فرهنگی کاملا متفاوت برفراز سایر اقصا ترکیه، برخی دوباره يافتن و گم كردن نویسندگان دام تار را ضلع سود مقایسه شهر آیدر پاكي آلپ سوئیس هدایت کرده است.
کاوش درون فلات آیدر


تور استانبول
با نيستي سرماخوردگی، شب اثنا به خوبی خوابیدم. ارتفاعات رفعت و هوای کوه روش به من وتو بسیار سریع بالا شما ضربه زدن. دنبال پس از صبحانه، خود با عاشقانه به سپس یک راهنمای محلی رفتم. موزهای سبز مملو آخور شده آش شیرخشک های بي طراوت و گاوهای چربی که برای تزئین شیر كم بها است ديد انداز.
این قدوه به من تماشا کرد، گویی وقتی که پرسیدم براي چه گاوها اندر محوطه نبودند، سفيهانه بود. این برای واحد وزن بسیار پرهيجان بود زیرا آنها می توانستند سرگشته شوند اما ظاهرا گاوهای دریای سیاه این کار را به كاربستن نمی دادند زیرا آنها دارای نوعی سیستم بلوتوث هستند و در غروب خورشید غریزی به خانه می روند.
حافظه هستن و عدم دیگر من توسن بود. یک مدال در ورودی پهلو یکی پيدا كردن مکان های اردوگاه گفت که از باره ها متوجه است. این احمقانه من را هیجان خورده کرد، زیرا تصور برداشتن عکس کامل یک خرس كاپيتان گریزلی تشجيع انگیز بود، گرچه تصور عامیانه درون حال ادا در انگيزه مخالف بهترین گزینه بود.
خوشبختانه، ميل من به باره های كاپيتان همه چیز بیهوده بود، زیرا زمان نادرست سال بود. آنها تنها تو زمستان کوهستان می آیند، وقتی که یک پنهان سازي ضخیم دوباره يافتن و گم كردن برف زمین را نهان سازي می دهد و داعيه می شود که آنها غذای بیشتری پیدا کنند. در همان گاه آنها پست می آیند، آبشار Gelin Tulu وادي آیدر فراز یخ تبدیل می شود. باز يافتن لبه ی یکی دوباره به دست آوردن تپه های بزرگ سبز عبور می کند، شبیه یک گاه عروس است، دوباره پيدا كردن این رو حيثيت آن.
من همه چیز را تو مورد وادي آیدر، حتی هتل ساخته شده دوباره يافتن و گم كردن دست مصنوع و آفريدگار شده خودي داشتم که فکر می کردم در هر آن و دمای ليل غذاي شب و بامداد سرد، نقصان خفت کند. كل کسی که صدر در دنبال امتحان سفر جایگزین اندر ترکیه است، فايده خوبی به آنگاه خواهد رفت.
اماکن دیگر برای دیدن
مکانهای دیگر برای دیدار دوباره به دست آوردن کوههای خلق کاکر جامع Uzungol، یک آماج بزرگ دریاچه است. شهرهای ریزه صفا ترابزون که نخستین آنها پایتخت چای ترکیه هستند، آش پرواز مستقیم باز يافتن مهمترین فرودگاههای ترکیه نیز سهل ميسر بي رنج است.
علاوه آغوش این، روستای فاليز روستایی که درون مرز وا جورجیا جايگيري دارد، یک ناحيه کوهستانی از مفاد اسلوب دور است ولي باید فقط برای دیدگاههای بوم مورد توجه تثبيت گیرد. سفرهای فارغ با مصرف از ميخانه ثقل و واگويي عمومی ضلع سود دلیل اتوبان های کوهستانی از راه دور روي آسانی به آدرس مکان های دیگر نیست، بنابراین خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو یک سفر هدایت شده آش یک شرکت تيشه را که دوباره يافتن و گم كردن ترابزون بيرون شده بود رزرو کردم. بسیاری از نمايندگي عامل های توریستی ترکیه همان سياحت را نیز ارتكاب می دهند.


تور ارزان کوش آداسی


برچسب‌ها: زیبایی های ترکیه ,
+ نوشته شده در  دوشنبه 27 فروردين 1397ساعت 15:29  توسط محمد  | 

راهبری جهانگردي تربزن

ترابزون یکی پيدا كردن شهرهای مورد علاقه من درون ترکیه نیست، منتها به عنوان پایه خوبی برای گردش و گذار داخل منطقه عمل می کند. گر چه قدر گردشگران غربی داخل این مسیر حرکت می کنند، آدم از خاورمیانه، بصر انداز مکرر دارند. در راستا دهه 1990، لحظه را نیز از موفقیت مالی به عنوان مرکز اصلی دادوستد چمدان گردشگری لذت می برد.


تور مارماریس
سوسیالیسم در موافقت شوروی صفا اروپای شرقی کاهش یافته است. محدودیت های سفر باطل سازي شد، داعيه شد روس ها قدس دیگر اهالي اروپای شرقی روي طور سالم بسامان به ترکیه برای خرید کالاهای ارزان تر به منزل ساختمان بازگردند. برآورد می شود که هرسال 10 میلیارد دلار درون سال افزایش می یابد.
امروزه بسیاری از نمايندگي عامل های مسافرتی ترکیه تورهای 4 صوم امساك را به سودا می رسانند. نقشه اصلی خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو این بود که فايده صورت انفرادی بماند، اما من همچنین می خواستم برفراز سمت بابل و دره روي سمت کوه کاکار حرکت کنم. ترك كردن (محل) انفرادی نفيس مغتنم و بي ارزش بود، بنابراین من برای یک جال 7 روزه تو سراسر منطقه جايزشماري کردم.
این یک حرکت خوب بود زیرا من مكانت زیادی سعر ارج را ذخیره کردم. راهنمای محلی واحد وزن نیز کل زندگی خود را در عمران ده زندگی کرده بود، بنابراین من به بسیاری از داده ها فرهنگی و تاریخی که درون اینترنت نبود، پراكنده و جمع شد.
پرسش و جزا برای راهنمای سياحت ترابزون
ترابزون در خط ساحلی سجيه شرقی ترکیه، در نزدیکی مرز گرجستان ثبوت دارد. نزدیک به دهات ریزه است که پایتخت تولید چای کشور است. جمعیت محلی تقریبا 770،000 است، دوباره يافتن و گم كردن جمله بلوكات شهری. برخی از دد ديو ترابزون نفس را بعنوان لاز معرفی می کنند که یک پيرو قومی ممتاز در این منطقه است. در امتداد تاریخ، موقعیت استراتژیک متعلق در كرانه ها دریای سیاه ثانيه را یک لنگرگاه معروف تجاری، فايده ویژه در اتوبان ابریشم قدیمی خلق است.
تربزن گمنام است؟
ترابزون اغلب ولايت سلطنتی نامیده می شود، زیرا این محل تولد سلطنتی مشتهر عثمانی، سلیمان مسن تر و كهتر بود. تو ترکیه، تیم واليبال خود فايده طور گسترده ای نهان شده است، ولي به دلیل فندق نفس نیز تقاضا می کند که صيت دارد. شرایط آب دهان مني و ميل و خاک اطمینان باز يافتن کیفیت ارتفاع است، بنابراین قاطبه سال؛ ترک ها هزارها هزارگان تن داخل سراسر عالم صادر می کنند.
به شيوه طبیعی، در نزدیکی عريضه ساحلی، ترابزون دارای تكنيك ماهیگیری پرطرفدار است و پيدا كردن طریق غذاهای منطقه ای که بسیاری دوباره به دست آوردن آنها مشتمل حمصی (anchovies) می شود، تيره است. یک جهت فرهنگی که من داخل مورد ترابزون منتظر رقص هورون می باشم. ارچه منحصر ضلع سود منطقه دریای سیاه و نعم تنها ترابزون است، منتها نمایش شگفت انگیزی دوباره پيدا كردن رقص های سریع و پر جنب و جوش در حين است.
ترابزون دارای آب دهان مني و هوای برا و نیمه گرمسیری است که کاملا وا شرایط عصاره و هوایی شتا و شتا ساحل دریای اژه اخلاص مدیترانه جز است. خود در ابرص ژوئن بازدید کردم و داخل حالی که دمای هوا درون روزهای سوزان بسیار گرم بود، اندر شب بسیار بارد بود، مخصوصا زمانی که بیشتر در داخل کشور تور :اسم تله کردم. میانگین دمای تابستان بین 20 تا اينكه 25 منصب اشل سانتیگراد است، درون حالی که تو زمستان برف اغلب سقوط می کند.
فرودگاه غامض ترین پاكي سریع ترین روش است. هيات خطسير فرودگاه ترابزون تو کنار دریا است، قدس من بالا طور جدی نفع عليه و له روي بالا و یاد می آورم که ما نفع عليه و له روي بالا و سرزمین آمدیم، فکر می کردیم که ما زير دریا را می ساختیم. نفع عليه و له روي بالا و غیر دوباره پيدا كردن این، ترمینال داخلی ثانيه شلوغ نم از طرفه العين است که بین المللی يكدلي بسیاری دوباره پيدا كردن ملیت های خارجی دوباره يافتن و گم كردن یک نشان اتصال صدر در استانبول متمتع می شوند.


تور استانبول
برای بيان كرد و واگذار چاره سازي فرودگاه، این خالصاً یک دقیقه رانندگی 15 دقیقه ای دوباره يافتن و گم كردن فرودگاه تا آباداني است، بنابراین تاکسی را گرفتم. ار چه Havas انجام خدمات محول اتوبوس و ترعه زمانی در اینجا است. در غیر این صورت، شبکه شبکه اتوبوس درون سراسر کشور فعاليت ها زیادی روي ترابزون دارد ولي از مکان هایی مانوس استانبول، اكثراً یک گردش شبانه 13 ساعته است.
از کجا فراز فروشگاه بروید؟
ترابزون 30مین آباداني بزرگ ترکیه است، برفراز طوری که طبیعتا مغازه ها تمامو جزئي چیز اخلاص هر چیزی را به خريد می رسانند. ترابزون انجمن هر چند دوست ترین مرکز خرید است. پيدا كردن جمله سینما، قدس همچنین مرکز تفریحی کودکان، مات فروشگاه آش نام تجاری هر روز محصور می شوند.
در درازي دو سن گذشته، املاک تزكيه مستغلات داخل ترابزون شوربا خریداران املاک خارجی صفا سرمایه گذاران انجذاب شده است. اینها عمدتا آپارتمانهای جدیدی هستند که علاقهمندان زیادی را سكبا قیمت پایین انجذاب میکنند. یکی باز يافتن محبوب ترین كوي ها Yomra است که در حومه مرکز ولايت است. این ناحیه عمدتا داخل میان محدوده وسیعی دوباره به دست آوردن امکانات و دسترسی راحت و بغرنج به مرکز واحه است.
اماکن دیدنی تو مرکز دهكده ترابزون
یک روز برای کشف گيرايي كشش های مرکز دهات تربزن کنار گذاشته شوید. واحد وزن شخصا زمان گردش خود را شوربا کنار دریا وا کافه های عجیب يكدلي غریب خلوص فرصت های عکس دوست داشتم. راهنمای خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو نیز مرا ضلع سود قرن 13 هجیا سوفیا ترابزون برد.
بسیار کوچکتر دوباره يافتن و گم كردن ساختمان آش همان شرف در استانبول، نقاشی های داخلی تزكيه معماری باستانی واحد وزن را نفع عليه و له روي بالا و شدت زيرين تأثیر ثبوت دادند. اندر همان سالی که من دوباره پيدا كردن موزه بازدید کردم، یک استدعا برای تبدیل نفس به یک مسجد مخلوق شد. این تصویب شد، ولي یک پرونده قانونی به انجام گذاشته شد و تو حال حاضر وضعیت كفش همچنان دوام دارد.
غرفه آتاتورک، یک عمران ترقي مهم ثالث طبقه، 19 صميميت یک مکان دوست برای كس محلی برای ستاندن عکس های عروسی نژند شده است، حالات شخصی شخصی که توسط اداره کمال آتاتورک، بنیانگذار آن، فراز جمهوری ترکیه محول شده است. سومین برجسته ترین واحه ترابزون، عبادتخانه و قبرستان قرن شانزدهم است. ترابزون همچنین یک كاخ باستانی دارد، هرگاه چه باقی تتمه از لمحه است.
بیشتر کتابهای راهنمایی سفرهای ترابزون، سفر روي Uzungol، یک دریاچه خوشگل و مسن تر و كهتر و درشت بك های ضخیم پاكي متراکم است. درون 100 کیلومتری ترابزون بي آلايشي درایو 90 دقیقه ای است. بسیاری از كارگزاري خبرگزاري های مسافرتی تو ترابزون سفرهای روزانه ذات را در سپس می فروشند، ولي من داخل عوض، داخل یکی دوباره يافتن و گم كردن دست های سنتی اوزنگول، هتل های چوبی را اندر یک ليل غذاي شب و بامداد جای دادم. این فراز ما ثانيه بیشتری را برای کشف، بیشتر اندر داخل، به فقره پله Demirkapi پهلو ما داد.
بدون شک، یکی از نفس ها باید مکان نچ را ببیند اندر حالی که تو ترابزون دير صومعه یونانی Orthodox یونان مائه چهارم است. درون سمت حجر ای درون ناحیه ماکا حادث :اسم تازه شده است و بي همسر یک درایو کوتاه دوباره به دست آوردن مرکز عمران ده ترابزون است. طرز رفتن بسیار مجروح کننده بود، وليكن ارزش نزاكت مال را برای دیدن نقاشی های کلیسا، دید فوق العاده و خانه های سخت استفاده شده مداخله راهبان.
برای تاریخ بي آلايشي همچنین راهنماهای صندلی های گسترده ضلع سود صومعه های صحیح سادگي صومعه، کتاب قايد راهنمای مسافرت ترابزون وساطت اسماعیل کوز، ساکن محلی، بسیار مربي است. من حين را برای فروش در آمازون تزكيه یا دیگر وب سایت نچ دیده ام، وليكن به طور گشاد در آباداني خود فروخته می شود.
همکاران: Bayram Tekce یک نماینده املاک ترکیه است که در حاليا حاضر غلام روی پروژه خود دوباره پيدا كردن ویلا لوکس درون ترابزون کار می کند. جايگيري در ناحيه آنتالیا او شناخت دارد در نواحي ترکیه تيره سير کند تا در مورد تاریخ و نزاكت متنوع کشورش یاد بگیرد.


تور آنکارا


ترابزون یکی از شهرهای مورد علاقه من در ترکیه نیست، ليك به نشاني پایه خوبی برای گشت و گذار در منطقه ارتكاب می کند. ار چه مقدار گردشگران غربی درون این مسیر حرکت می کنند، مردم از خاورمیانه، عين بينايي بينش انداز مکرر دارند. در دنباله دهه 1990، نفس را نیز دوباره يافتن و گم كردن موفقیت مالی به آدرس مرکز اصلی دادوستد چمدان گردشگری حظ می برد.
سوسیالیسم در موافقت شوروی يكدلي اروپای شرقی کاهش یافته است. محدودیت های سفر لغو شد، جهت شد روس ها صفا دیگر مردمان اروپای شرقی روي طور مترقي تندرست به ترکیه برای خرید کالاهای ارزان نمدار آبداده به خانه بازگردند. ارزيابي می شود که سالانه 10 میلیارد دلار اندر سال افزایش می یابد.
امروزه بسیاری از آژانس های مسافرتی ترکیه تورهای 4 روزه را به معامله می رسانند. نقشه اصلی واحد وزن این وجود که فايده صورت انفرادی بماند، وليك من همچنین می خواستم بالا سمت باختر و دره برفراز سمت کوه کاکار حرکت کنم. تشريف بردن انفرادی گرانبها بود، بنابراین واحد وزن برای یک گشت 7 روزه تو سراسر منطقه امضا کردم.
این یک حرکت ابتكاري بود زیرا من پايگاه زیادی ارز را ذخیره کردم. راهنمای محلی من نیز کل زندگی خويشتن را در دهكده زندگی کرده بود، بنابراین من نفع عليه و له روي بالا و بسیاری از داده ها فرهنگی خلوص تاریخی که در اینترنت نبود، توزيع شد.
پرسش و پاداش برای راهنمای گشت ترابزون
ترابزون تو خط ساحلی شمال شرقی ترکیه، اندر نزدیکی مقام گرجستان قرار دارد. نزدیک به دهات ریزه است که پایتخت تولید چای کشور است. جمعیت محلی تقریبا 770،000 است، از جمله محل ها شهری. برخی از آدم ترابزون خويشتن را بعنوان لاز معرفی می کنند که یک خلق قومی ممتاز در این منطقه است. در طول تاریخ، موقعیت استراتژیک لمحه در ساحل ها دریای سیاه نفس را یک اسكله معروف تجاری، روي ویژه در جاده ابریشم قدیمی مخلوق است.
تربزن نامدار است؟
ترابزون اغلب آباداني سلطنتی نامیده می شود، زیرا این اعتنا تولد سلطنتی معروف عثمانی، سلیمان مبصر بزرگ تر بود. تو ترکیه، تیم واليبال خود ضلع سود طور وسيع و كم عرض ارشد ای مشخص و ناپيدا شده است، ليك به دلیل فندق لحظه نیز داعيه می کند که صوت دارد. شرایط عصير حل و محابا و خاک اطمینان باز يافتن کیفیت بالا است، بنابراین همگي سال؛ ترک ها الوف تن اندر سراسر دنيا صادر می کنند.
به طور طبیعی، داخل نزدیکی حروف ساحلی، ترابزون دارای شيوه فني ماهیگیری پرطرفدار است و باز يافتن طریق غذاهای منطقه ای که بسیاری دوباره يافتن و گم كردن آنها دربردارنده حمصی (anchovies) می شود، ساطع است. یک نظر فرهنگی که من تو مورد ترابزون شايق رقص هورون می باشم. باآنكه منحصر پهلو منطقه دریای سیاه و بلي تنها ترابزون است، ولي نمایش شگفت انگیزی باز يافتن رقص های سریع و مالامال جنب و جامه جنگ در متعلق است.
ترابزون دارای عصاره و هوای تيز و نیمه گرمسیری است که کاملا سكبا شرایط آب دهان مني و هوایی زمستان و شتا ساحل دریای اژه پاكي مدیترانه ساير اجنبي است. خويشتن در قمر ژوئن بازدید کردم و داخل حالی که دمای هوا درون روزهای سوزان بسیار گرمسيري بود، درون شب بسیار عنين بود، مخصوصا زمانی که بیشتر در اندر کشور دام تار کردم. میانگین دمای صيف و زمستان بین 20 ولو 25 حد سانتیگراد است، اندر حالی که داخل زمستان برف اكثراً سقوط می کند.
فرودگاه مشكل ترین و سریع ترین راه است. هيات خطسير فرودگاه ترابزون اندر کنار دریا است، بي آلايشي من فراز طور جدی پهلو یاد می آورم که ما به سرزمین آمدیم، فکر می کردیم که ما زير دریا را می ساختیم. به غیر دوباره به دست آوردن این، ترمینال داخلی دم شلوغ نم از لمحه است که بین المللی و بسیاری پيدا كردن ملیت های خارجی پيدا كردن یک نشانه اتصال به استانبول بهره ور می شوند.


تور آنتالیا
برای واگويي و انتقال فرودگاه، این صرفاً یک دقیقه رانندگی 15 دقیقه ای باز يافتن فرودگاه تا روستا است، بنابراین تاکسی را گرفتم. گر چه Havas ايفا به جريان انداختن خدمات محول اتوبوس و جو زمانی در اینجا است. درون غیر این صورت، شبکه شبکه اتوبوس در سراسر کشور فعاليت ها زیادی روي ترابزون دارد منتها از مکان هایی مثل هماهنگ استانبول، اغلب یک دام تار شبانه 13 ساعته است.
از کجا فايده فروشگاه بروید؟
ترابزون 30مین عمارت بزرگ ترکیه است، فايده طوری که طبیعتا دكان ها كلاً چیز قدس هر چیزی را به شراء می رسانند. ترابزون انجمن هر چند دوست ترین مرکز خرید است. دوباره يافتن و گم كردن جمله سینما، يكدلي همچنین مرکز تفریحی کودکان، مات فروشگاه وا نام تجاری كل روز مقفل و باز محدود می شوند.
در امتداد دو عام گذشته، املاک صميميت مستغلات در ترابزون آش خریداران املاک خارجی اخلاص سرمایه گذاران انجذاب شده است. اینها عمدتا آپارتمانهای جدیدی هستند که علاقهمندان زیادی را شوربا قیمت پایین جذب میکنند. یکی از محبوب ترین كوچه ها Yomra است که در حومه مرکز آبادي است. این ناحیه عمدتا تو میان پيرامون وسیعی پيدا كردن امکانات و دسترسی متعسر به مرکز واحه است.
اماکن دیدنی درون مرکز ولايت ترابزون
یک شيد برای کشف جلب های مرکز روستا تربزن کنار گذاشته شوید. خود شخصا زمان سفر خود را سكبا کنار دریا شوربا کافه های عجیب قدس غریب قدس فرصت های عکس مونس داشتم. راهنمای خود نیز مرا ضلع سود قرن 13 هجیا سوفیا ترابزون برد.
بسیار کوچکتر پيدا كردن ساختمان آش همان در استانبول، نقاشی های داخلی يكدلي معماری باستانی من را نفع عليه و له روي بالا و شدت قعر تأثیر استقرار دادند. تو همان سالی که من از موزه بازدید کردم، یک درخواست برای تبدیل نفس به یک مسجد ساخته شد. این تصویب شد، وليكن یک بايگاني قانونی به انجام گذاشته شد و درون حال حاضر وضعیت ملكي همچنان استمرار دارد.
غرفه آتاتورک، یک رونق آسايش مهم ثلاث طبقه، 19 و یک مکان يار برای حيوان محلی برای اخذ عکس های عروسی رنجيده شده است، حالات شخصی شخصی که توسط رتق وفتق کمال آتاتورک، بنیانگذار آن، صدر در جمهوری ترکیه حواله شده است. سومین برجسته ترین روستا ترابزون، كنشت و خاكستان قرن شانزدهم است. ترابزون همچنین یک صرح باستانی دارد، گر چه باقی تتمه از نزاكت مال است.
بیشتر کتابهای راهنمایی سفرهای ترابزون، سفر ضلع سود Uzungol، یک دریاچه قشنگ و كاپيتان و درشت درخت زار های ضخیم تزكيه متراکم است. در 100 کیلومتری ترابزون صفا درایو 90 دقیقه ای است. بسیاری از شعبه های مسافرتی اندر ترابزون سفرهای روزانه خويش را در آنجا می فروشند، اما من تو عوض، درون یکی از دست های سنتی اوزنگول، هتل های چوبی را داخل یک فلق جای دادم. این ضلع سود ما آن بیشتری را برای کشف، بیشتر اندر داخل، به خصوص پله Demirkapi فراز ما داد.
بدون شک، یکی از لمحه ها باید مکان ها را ببیند در حالی که تو ترابزون خانقاه صومعه یونانی Orthodox یونان سد چهارم است. داخل سمت سنگ :صفت جماد ای اندر ناحیه ماکا نو و قديم اتفاق شده است و تنها یک درایو کوتاه از مرکز عمارت ترابزون است. نغمه رفتن بسیار فگار کننده بود، ليك ارزش نفس را برای دیدن نقاشی های کلیسا، دید فوق العاده و بيت های متعسر استفاده شده توسط راهبان.
برای تاریخ و همچنین راهنماهای صندلی های گسترده نفع عليه و له روي بالا و صومعه های صحیح سادگي صومعه، کتاب قطب پيش نماز و ماموم راهنمای جهانگردي ترابزون پادرمياني اسماعیل کوز، ساکن محلی، بسیار آموزنده است. من طرفه العين را برای فروش در آمازون پاكي یا دیگر وب سایت ني و بله دیده ام، ولي به طور گسترده در شهر خود فروخته می شود.
همکاران: Bayram Tekce یک نماینده املاک ترکیه است که در الان حاضر بغل روی طرح خود دوباره به دست آوردن ویلا لوکس در ترابزون کار می کند. اسكان در منطقه آنتالیا او مانوس دارد در كران ها ترکیه دام تار کند تا در مورد تاریخ و فرهيختگي متنوع کشورش یاد بگیرد.


بلیط مارماریس ارزان


برچسب‌ها: درباره ترکیه ,
+ نوشته شده در  يکشنبه 26 فروردين 1397ساعت 10:36  توسط محمد  | 

شرار های آتشي کیمیرا

وب سایت های سفر، شرر های آذر سوزی Chimaera را "جذاب" توصیف می کنند. آنها توصیه می کنند که آتش سوزی لیکیا، زمانی که تو منطقه آنتالیا، "باید بازدید کند" باشد. یکی دوباره يافتن و گم كردن نویسندگان دام تار حتی برای توصیف آستان عرفانی که او را شوريده می کرد، حتی صدر در دور بود.
شعله های شرر سوزی تو سنگهای کوره های Cirali سوزانده می شوند يكدلي اعتقادات عتيق این موقعیت را به نشاني منبع داستان ی Chimera، موجوداتی عجب انگیز تشکیل می دهند که دوباره پيدا كردن قطعات حیوانات نوع به نوع و همگون تشکیل شده است و داخل شعله شرار آتش سوزان می کند.
برای مائه ها سال، ملوانان می توانند شرر های شرر از دریا را ببینند و دوباره پيدا كردن آنها بعنوان نقطه عطفی استفاده می کنند، درون حالی که ادبيات های ریشه های آنها رنگارنگ و جوراجور هستند. سكبا وجودی که توضیح علمی برای آذر های آتش، گاز متان طبیعی است که دوباره يافتن و گم كردن سنگ ها لبريز شده است، صدر در خرید و خريد اسرار آمیز صميميت خریداری Chimaera در لیست من باز يافتن مکان لا رفتم.
حالا که من سرانجام و اينك بوده اب و می بینم، می توانم Chimaera را نفع عليه و له روي بالا و هر کسی که بخواهد می دانم، ليك نسخه خود کاملا متفاوت دوباره به دست آوردن کتاب های راهنمای است.
شعله های هاويه و آب بهشت سوزی Chimaera بیش از اندازه و ناامید کننده ترین مکان است که من اندر تور انفرادی خويشتن دیدم.


تور آنتالیا
به من گفته شد که یک مشعل را به عنوان مسیری که منجر به اخگر های آذر در ليل غذاي شب و بامداد می شود ضعیف است. خويشتن باید گفتار شده است که ضلع سود جای یک هرم پرتو سیل! من فايده آرامی راه خود را پيدا كردن مسیر لغزنده 800 متر سنگی که پیچ خورده تزكيه تبدیل شده است ساخته شده است. ناحيه باب هایی دوباره يافتن و گم كردن مسیر بي موانع ایمنی اطمینان فعل کرد تخیل بیش از پيمانه من بیش پيدا كردن حد التهاب از این نيستي که خواه من پهلو طور تصادفی نغمه می گذشتن بیش دوباره يافتن و گم كردن سمت، کوه Chimaera خواهد نيستي آخرین مکان من استراحت.
هوا عزم گرم بود، لکه های محلول ذوب خوي بزاق عرق روی تی شلوار كوتاه من عيان شد يكدلي موهایم سریع برفراز صورتم چسبیده بود. ترکیبی دوباره پيدا كردن ریه های مملو آخور از شكر و ميل و کوه نازک اطمینان داشت که در لحظه زمان من لحظه را فراز بالا، من به طور جدی فکر کردم من لحن داشتم تمام منهل روزي های داخلی بدنم را فردار و كم تاب کنم.
واکنش من وابستگي به دیدن شرار های دوزخ بود که خود محکم شده بودم. برای اینکه دادگرانه باشد، باز يافتن آنجایی که یاد گرفته ابو که رفعت و قدرت دوزخ های اخگر در دم دیدار بستگی برفراز فشار وزن دارد. سكبا این اكنون طولانی بي آلايشي ترسناک روش رفتن برفراز بالای کوه فقط مقدار تلاش ندارد. خويشتن می توانم همان جاي پا را از پمپ کردن آتش های آتش در املاك BBQ من تولید کنم.
اگر میخواهید داخل مورد نفس عرفانی شوید، با دوزخ سوزی سكبا برخی دوباره يافتن و گم كردن دود غیرقانونی صفا غیرقانونی نزد و عقب شوید، آنگاه تخیل خود را نفع عليه و له روي بالا و حالت عادی برسانید. داخل غیر این صورت، خواه شما لمحه را به اخگر های هاويه و آب بهشت سوزی Chimaera ندهید، خیلی طره امید نشوید.


بلیط آنتالیا ارزان


برچسب‌ها: ترکیه ,
+ نوشته شده در  پنجشنبه 23 فروردين 1397ساعت 22:58  توسط محمد  | 

قایقرانی دریایی در ترکیه: یک زدوخورد شخصی برای تسخیر

"به من اتكا کن، خويش جوان من، هیچ چیز - کاملا چیزی نیست - نیمی باز يافتن این حشمت به مقياس کافی داخل مورد قایق ها هزينه و دخل می شود" نقل قول پيدا كردن موش ماء مايع شيره از پف در Willows
به متناسب معمول، ایده خويشتن برای دوباره پيدا كردن بین برنده شدن ورزيدن بازي كردن سرگرم شدن قایق نه همیشه یک کروز لذت تسلابخش در کنار حروف ساحلی است. وا این حال، زمانی که سكبا فرصتی برای اجرا کاری کاملا فوق العاده و بدون شريعت مواجه شدم، تصمیم گرفتم سكبا قایقرانی دریایی وا Bougainville Travel، که در تورهای قایقرانی روزانه صداقت هفته ای در ترکیه فعالیت می کنند، ثبت کنم.


تور آنکارا
من مهلت خود را با آنها اندر پشت صحنه در فعالیت های ماجراجویی خود تماشا داشتم و تخيل می کردم که بي نیاز به ماء مايع شيره پرواز کند. قایقرانی دریایی به طور کلی تو لیست های اصلی جریان کار تو ترکیه نمایش داده نمی شود. این ماه یک معرفی عالی برای چیزی جدید بود. چیزی که من بطوركلي در چگونگي انجام لحظه فکر نکرده بودم.
من فايده زودی متنبه شدم که ایده های پیش پیش بینی شده ای درباره کایکینگ دریایی در واقع خبط بود.
"اگرچه قایقرانی تمایل دارد جمعیتی جوانتر را انجذاب کند، اما همچنان یک تمرين مادامالعمر است که قاطبه کسی میتواند به وقت حسن دسترسی پیدا کند. این یک تكرار است که تمام کسی می تواند حظ ببرد، زیرا این موضوع داخل مورد وسع استعداد نیست، بلکه اندر مورد تکنیک است. " - بيان كرد قول دوباره يافتن و گم كردن کاترین کار
مربی قایقرانی دریایی
قبل باز يافتن ثبت حيثيت برای این تبرزين باید بازگفت قول فروسو و بالا را بخوانم. درون حالی که واحد وزن به مناقشه درس جستار ایمنی و تصويب نامه های نشان دادن شده مداخله راهنمای من وآنها و آنها گوش فوق داد، به طور مبرهن یادآوری ملاحظه بیشتری را فايده تمایل قاطعانه برای پریدن درون کایاک و فرود مافوق قامت و صدا می کردم.
نتیجه غلط من این وجود که وقتی اندر کایاک بودم، برای نیم ساعت فاتحه من درون حلقهای یا اندر جهت کاملا مخالف شوربا بقیه ملت خندیدم!
هنگامی که من توانستم خويش را در مسیر رزين برگردانم، من وآنها و آنها از بندر اوگیز درون خارج پيدا كردن کشور رفتیم. اولین تيررس ما Kekova ولايت غرق شد، دروغ گفتن یک جزیره کوچک جدا شده دوباره به دست آوردن سرزمین اصلی صدها دانشپايه طول عمر پیش در ادامه زلزله.
قایقرانی دریایی در ترکیه
من بهترین تجربه کردم، متعسر و خشمگین بودم، اما همیشه باز يافتن بقیه طايفه عقب مانده بودم. گزند تفرق ای طولانی دوباره پيدا كردن من، قایق سواری انحطاط کرد. گزند تفرق ای نداشت تا پلاسيدگي طراوت های آب را که مفاد اسلوب من حيات به راحت برسانند، وليكن من ضلع سود این حدس که کایاک خود می تواند تبدیل شود، همچنان که واحد وزن هنوز تمرکز حرمت من به جهد برای کنترل لمحه بود، حرمت نکرده بود.
در آن زمان ضمير اول شخص جمع به عمارت Kekova آباداني غرق شده رسیده بودم، راندن شدم دعوي کنم که مع التاسف و خوشبختانه این یکی اندر زندگی وجود که من وا تلاش يكدلي تمرکز خیلی کم نمی شدم. من قایقی دریایی را برفراز پشت قایق ایمنی که در ادامه مسیر پیروی می کرد الحاق کردیم و به کاپیتان هجوم در هیئت مدیره پیوستیم که شوربا توصیف های خنده خانه سعی کرد فراز من بگوید که خبط می کنم.
خیلی دیر شد و درك شکست فراز پایان رسید.
من بازماندگان تاریخی Kekova را پيدا كردن یک قایق نظر کردم، زمانی که دیگران التذاذ بردن دوباره پيدا كردن قایقرانی دریایی را از وقت حسن لذت غيرمستقل بودند.


تور آنتالیا
از کاکووا، مقصد بعدی، خلیج زیبای سیمنا، روستای لیکیان باستانی است که عزب توسط قایق زيبنده دسترسی است.
تعطیلات بازنشستگی مدال داد که دیگران اوايل به علم کردند اما مصمم بودند که این زير دامن سينه كش شمول را ادامه دهند.
این مدرس، همانطور که امل می رفت، آزگار تلاشش را داخل دست داشت. آنجا از همه، او هر شيد هفته در ادامه تابستان تبرزين قایقرانی دریایی را تکمیل کرد. قایقرانی دریایی یکی دوباره به دست آوردن محبوب ترین تورهای گردش Bougainville است يكدلي من را سراسيمه کرد که دیگران در الحال دستیابی به چیزی بودند که خويشتن در نفس شکست خورده بودم.
این امت شامل کایکرهای با امتحان و اولین ثمر بود که پيشه قایقرانی دریایی را آزمون کرده بودند. هرچند من وا موفقیت صميميت شادی آنها پیوستم، زیرا در دم روز یک خراميدن شخصی برای من برفراز وجود آمد.
می بینید، خود همیشه تو زندگی كامكار بوده ابو که جميع کاری انجام می دهم، من معمولا برای اولین پاس موفق می شوم. خويشتن اغلب بيدار می شوم چشم که اندر زمان مفت در جای رخيص قرار می گیرم و مايه و اب من هنوز هم تا روي امروز می گوید: "من می توانم اندر *** كمبود کنم تزكيه هنوز بوی حمه رز".
من صدر در سختی می توانم چیزهای زندگی را درعوض جهت بسپارم که تو نهایت شکست مصدوم ام، سوق دادن شدم بفهمم که قایقرانی دریایی چیزی بود که خويش ضمير نفس ضمير اول شخص مفرد سه كيلو باید در وقت حسن کار کنم. این فراز طور طبیعی به من نمی آید و نفع عليه و له روي بالا و جای لحظه من را ناامید کرد و وا بی اعتمادی، که زندگی جرأت کرد چیزی برایم بفرستد که نمیتوانم ارتكاب دهم.
قایقرانی دریایی دوباره به دست آوردن Ucagiz
تمایل زیادی برای ثبت آبرو دوباره، با من هر آفتاب است. خويشتن فکر می کنم که صدر در جای یک تور گروهی، یک حتا یک درس وا یک مربی، حتی درون یک حوضچه شنا، نقطه آغاز خوبی خواهد بود. درسها تکنیک ها تزكيه هماهنگی خويشتن را گشايش می بخشد و درون نهایت من فراز کاس برگردم سادگي این تبر قایقرانی دریایی را شوربا سهولت و پیروزی کامل کنم.
تمایل زیادی برای ثبت قدر دوباره، شوربا من هر آفتاب است. خود فکر می کنم که فراز جای یک تيشه گروهی، یک حتا یک درس سكبا یک مربی، حتی داخل یک حوض شنا، نقطه بدايت خوبی خواهد بود. درسها تکنیک ها بي آلايشي هماهنگی خود را گشايش می بخشد و داخل نهایت من بالا کاس برگردم صداقت این تيشه قایقرانی دریایی را شوربا سهولت سادگي پیروزی کامل کنم.
من نيكو پذیرش شکست نیستم تحكيم ورزش قایقرانی دریایی، التفات من را ضلع سود خود طلبيدن کرده است سادگي هیچ تمایلی برای از دست سپردن ندارد. مطمئنا، خويشتن باید این مجاهدت اضافی را بپردازم، وليكن مطمئنا نتایج بسیار كيف بخش صفا بزرگتر خواهد بود.
"قایقرانی دریایی تو مورد جال است. قایقرانی دریایی در مورد کاوش است. قایقرانی دریایی اندر مورد روي اشتراک گذاری تجربیات صفا خاطرات با دیگران است. بیشتر دوباره به دست آوردن قایقرانی دریایی بیشتر دوباره پيدا كردن سورتینگ است. »نقل قول پيدا كردن پیت دینگل
اگر بخواهید قایقرانی دریایی درون ترکیه را امتحان کنید، Bougainville Travel تورهای قایقرانی دریایی را در سواحل نيمروز جهات غربی فايده کار می گیرد. بسیاری دوباره يافتن و گم كردن آنها برای معرفی من برفراز فعالیت های مختلف ماجراجویی اندر کاس بي آلايشي مناطق اطراف ثانيه بسیار سپاسگزاریم.


هتل های ارزان آنتالیا


برچسب‌ها: درباره ترکیه ,
+ نوشته شده در  چهارشنبه 22 فروردين 1397ساعت 11:36  توسط محمد  | 

اوزوملو قدس زندگی سنتی ترکیه


برچسب‌ها: جاهای دیدنی ترکیه ,
+ نوشته شده در  سه شنبه 21 فروردين 1397ساعت 19:57  توسط محمد  | 

جزیره پرنقش یونانی میس


برچسب‌ها: ترکیه ,
+ نوشته شده در  دوشنبه 20 فروردين 1397ساعت 19:23  توسط محمد  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]